ماه: دی ۱۳۹۸

مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران تاکید کرد ضرورت مشارکت مردم و عزم دستگاه ها برای اجرای قانون هوای پاک

به گزارش باغ من مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران بر ضرورت مشارکت مردم و عزم جدی دستگاه ها برای اجرای قانون هوای پاک تاکید نمود.به گزارش باغ من
ادامه مطلب

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران خبر داد اجرای برنامه های هفته هوای پاک با شعار هوای پاک، اقدام و عمل

به گزارش باغ من برنامه های هفته هوای پاک با شعار هوای پاک، اقدام و عمل به صورت یکپارچه در شهرداری تهران از تاریخ ۲۶دی ماه لغایت ۲
ادامه مطلب