هوای تهران در نیمی از ایستگاه ها ناسالم برای همه است

به گزارش باغ من بر مبنای اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوا در ۱۴ ایستگاه از ۳۰ ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهران برای همه گروه ها ناسالم می باشد.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا بر اساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوا در ایستگاه های سوهانک (منطقه ۱)، شهرداری منطقه ۲، شریف (منطقه ۲)، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، دانشگاه تهران (منطقه ۶)، تربیت مدرس (منطقه ۶)، شهرداری منطقه ۱۰، شهرداری منطقه ۱۱، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، شادآباد (منطقه ۱۸)، پارک قائم (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۲۰، شهرداری منطقه ۲۱ در شرایط ناسالم برای همه گروه ها و شاخص کیفیت هوا بین عدد ۱۵۱ تا ۲۰۰ قرار دارد. در این شرایط به افراد مبتلا به بیماری های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان سفارش می شود از انجام فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب کنند. افراد دیگر هم باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

کیفیت هوا در ایستگاه های اقدسیه (منطقه ۱)، پاسداران (منطقه ۳)، پونک، ژئوفیزیک (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، گلبرگ (منطقه ۸)، پارک رازی (منطقه ۱۱)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، فرمانداری شهر ری (منطقه ۲۰)، شهرداری منطقه ۲۲ ناسالم برای گروه های حساس است و شاخص کیفیت هوا در این ایستگاه ها بین عدد ۱۰۱ تا ۱۵۰ قرار دارد. در این شرایط به مبتلایان به بیماری های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان سفارش می شود که فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

کیفیت هوا در ایستگاه های مسعودیه (منطقه ۱۵) و شهرک چشمه (منطقه ۲۲) در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا میزان غلظت ذرات معلق که عامل اصلی آلودگی هوای تهران است در ایستگاه های میدان فتح ( منطقه ۹)، اتوبان شهید محلاتی (منطقه ۱۴) و شهرداری منطقه ۱۹ گزارش نشده است.

برچسب ها:, , ,