مدارس برخی شهرهای آلوده تعطیل نشد

به گزارش باغ من هوای شهرهای اهواز، ماهشهر و هندیجان برای همه گروه های سنی ناسالم می باشد ولی در این میان فقط مدارس اهواز تعطیل شده است.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، بنا بر اعلام مرکز کنترل و پایش محیط زیست، شاخص ذرات آلودگی کمتر از ۲ و نیم میکرون امروز در اهواز ۱۷۰ AQI است که نشان دهنده وضعیت ناسالم هوای این شهر برای تمام گروه های سنی است.
بر اساس این گزارش همینطور عدد این شاخص در شهرهای هندیجان ۱۶۵ و ماهشهر ۱۵۷ AQI است که نشان دهنده وضعیت ناسالم هوای این دو شهر برای همه گروه های سنی است. هوای ماهشهر در ساعت ۱۱ از هوای شهر تهران هم آلوده تر بود ولی مدارس این شهرستان به همراه هندیجان تعطیل نشده اند.

بر اساس استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست شاخص کیفی (AQI) چنانچه کمتر از ۱۰۰ در هر متر مکعب باشد هوا سالم می باشد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا برای گروه های حساس ناسالم می شود، ۱۵۱ تا ۲۰۰ برای همه گروه های سنی هوا ناسالم می شود ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و اگر عدد این شاخص بیشتر از ۳۰۰ باشد کیفیت هوا برای همه گروه های سنی خطرناک و بحرانی می شود.
بنا بر اعلام استانداری خوزستان به علت آلودگی شدید هوا امروز سه شنبه تمامی مدارس مقاطع در حوزه شهری اهواز، کارون، شوش و سوسنگرد تعطیل شدند.