شناسایی ۴۶ منطقه ناپایدار ساحلی در خلیج مکران

باغ من: در مطالعات اخیر پژوهشگران پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی نشان داده شد که در منطقه خلیج چابهار ۴۶ بلوک ناپایدار ساحلی شناسایی شده اند که باتوجه به توسعه کارهای اقتصادی در این خلیج نیازمند توجه ویژه است.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، دکتر هادی گریوانی، عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در نشست دستاوردهای پژوهشی دریای خزر و خلیج فارس که امروز در پژوهشگاه اقیانوس شناسی برگزار شد، با اشاره به خاصیت های منطقه مکران در چابهار اضافه کرد: در منطقه مکران بخش قابل توجهی از صخره های سنگی با تلفیقی از ماسه سنگ و مارون های سیلتی تشکیل شده است که تحت تاثیر نیروهای مخرب امواج مستعد ناپایداری به شمار می آیند.
وی افزود: علاوه بر آن در سواحل مکران به خصوص در منطقه چابهار تاسیسات بسیاری توسعه یافته و چشم انداز آینده منطقه مکران نیز گویای توسعه بیش از پیش این منطقه و راه اندازی بیشتر از پیش سازه ها و تاسیسات در مناطق ساحلی است.
بگفته وی، مناطق سنگی در منطقه مکران برای ساخت تاسیسات و بنای ساختمان ها مناسب هستند، ضمن آنکه این منطقه نیز از سیل در امان است.
گریوانی از اجرای مطالعاتی در زمینه تخمین پسروی دریا به سمت ساحل آگاهی داد و اظهار داشت: این مطالعات در مناطقی از چابهار مانند سواحل کوردیم، سواحل سنگی کنارک (پزم)، شمال شرق چابهار(غرب خلیج چابهار)، جنوب چابهار، اسکله رمین، روستای کمب و منطقه بریس انجام شده است و این مطالعات ناپایداری با سه رویکرد آماری، عددی و مدل سازی و تجربی بوده است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه اقیانوس شناسی بازدیدهای میدانی را از دیگر بخش های این مطالعه نام برد و اظهار داشت: در این بازدیدهای منطقه ای، مبادرت به بررسی سنگ شناسی سواحل و لایه بندی آنها و تخمین مقاومت لایه های سنگی شد.
محقق این طرح افزود: در این مطالعات هفت پارامتر موثر بر ناپایداری سواحل سنگی در چابهار شناسایی و برگزیده شد که شامل زمین شناسی، مقاومت سنگ ها، نیروی امواج، شرایط بستر دریا در نزدیکی ساحل، ارتفاع صخره ها، شیب صخره ها و عرض ساحل ماسه ای می شود.
عضو هیات علمی پژوهشگاه اقیانوس شناسی افزود: بررسی اثر مخرب امواج به سواحل از دیگر بخش های این مطالعه بوده است که برای این منظور ابتدا جهات جغرافیایی امواج به ۱۲ جهت با فواصل ۳۰ درجه ای تقسیم شد و برای هر جهت میانگین ارتفاع و پریود امواج و نیز فراوانی رخدادهای امواج با آنالیز آماری داده ها به دست آمد.
گریوانی به بیان نتایج صحت سنجی و تخمین نرخ پسروی سواحل در خلیج چابهار اشاره نمود و اظهار داشت: در نتایج مطالعات ما ۴۶ بلوک ناپایدار ساحلی شناسایی شد که از این تعداد ۳۳ منطقه با خطر زیاد ناپایداری، ۶ منطقه بعنوان منطقه خطر خیلی زیاد و هفت منطقه در خطر متوسط ناپایداری شناسایی شدند.

منبع:

برچسب ها: