صدور پروانه شکار برای خارجی ها متوقف گردید

به گزارش باغ من فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از لغو مجوز شکار برای اتباع خارجی اطلاع داد.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، سرهنگ جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در مورد لغو فروش مجوز شکار به اتباع خارجی اظهار داشت: بنا به دستور رئیس سازمان و با احترام به افکار عمومی و جوامع دانشگاهی کشور سال جاری هیچ مجوز شکاری برای اتباع خارجی صادر نخواهد شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، در مورد تعداد سهمیه ای که در برنامه سال جاری بود اظهار داشت: سال جاری تعداد مجوزهای شکار برای اتباع غیر ایرانی ۲۰۰ مجوز بود که با دستور مستقیم ریاست سازمان لغو شد.