مدیرکل محیط زیست وزارت امور خارجه خبر داد تلاش وزارت امور خارجه برای معرفی جهانی شهر تالابی بندر خمیر

باغ من: مدیرکل محیط زیست وزارت امور خارجه اظهار داشت: فعالیتهای خیلی خوبی در زمینه های محیط زیستی در شهرستان بندر«خمیر» صورت گرفته است و وزارت امور خارجه برای معرفی جهانی این شهر تلاش می کند.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا عباس گلریز در رویداد روز جهانی تالاب ها با اشاره به اینکه امیدواریم این شهر تالابی هر چه زودتر به ثبت جهانی برسد، اظهار نمود: اقداماتی که در این شهر تالابی انجام شده است دست ما را در کنوانسیون های بین المللی باز گذاشته است.

وی اضافه کرد: با فعالیتهای خوب این شهرستان در حوزه محیط زیست می توانیم بگوییم کشورمان در حوزه محیط زیست و تالاب ها اقدامات خوبی را انجام داده است و در جهان حرفی برای گفتن دارد.

مدیرکل محیط زیست وزارت امور خارجه کشور با اشاره به اینکه در ورودی این شهر تالابی تابلوها و دیوارنگاره های خوبی در زمینه محیط زیست نصب شده است، خاطرنشان کرد: تابلویی را با مضمون مقابله با اثرات آب و هوا دیدم که احساس محیط زیستی خوبی را در وجود انسان به وجود می آورد.

گلریز با بیان اینکه امروزه رویکرد بین المللی در حوزه تالاب ها به سمت دانش بومی و سنتی گرایش پیدا کرده است، تصریح کرد: نحوه رفتار مردم شهر تالابی بندر«خمیر» با زیست بوم این منطقه مطابق با سنت ها و آیین های بومی است که مورد تایید جهانی قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، وی نسبت به موفقیت های بیشتر شهرستان بندر«خمیر» در فعالیتهای زیست محیطی ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت: امیدواریم اتفاقات مثبتی در جوامع بین المللی برای این شهر تالابی زیبا رقم بخورد.