اجرای عملیات آبخیزداری در سطح ۴ و چهار دهم میلیون هکتار از اراضی کشور

به گزارش باغ من سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت: از سال ۹۲ تا کنون، عملیات آبخیزداری در سطح ۴ میلیون و ۴۰۸ هزار هکتار از اراضی کشور اجرا شده است.

به گزارش باغ من به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، خسرو شهبازی با اشاره به اجرای عملیات آبخیزداری در سطح ۳ میلیون و ۲۰۸ هزار هکتار از اراضی کشور طی سال های ۹۲ تا ۹۷، اضافه کرد: این طرح در ۹ ماهه سالجاری در سطح یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اجرا شده است.
وی به تولید ۱۷۰ میلیون اصله نهال جنگلی، مرتعی و بیابانی در دولت تدبیر و امید، اشاره و اظهار نمود: عملیات بیابانزدایی و تثبیت شن های روان از سال ۹۲ تا کنون در سطح ۲۰۷ هزار هکتار اجرا شده است.
شهبازی، سطح جنگلکاری، توسعه، احیا و غنی سازی جنگل ها در دولت یازدهم و دوازدهم را ۲۱۴ هزار هکتار اعلام نمود و اضافه کرد: در این مدت، سطح اجرای عملیات زراعت چوب ۲۱ هزار هکتار بوده است.
وی با بیان این که طی سالهای ۹۲ تا ۹ ماهه سال ۹۸، طرح احیای رویشگاه های مرتعی و توسعه گیاهان دارویی در سطح ۲۹۸ هزار هکتار اجرا شده است، خاطرنشان کرد: در این مدت ۳۹۳۰ کیلومتر کمربند حفاظتی در کشور بوجود آمده است.
شهبازی با اشاره به اجرای احکام قضائی خلع ید ۱۱۷ هزار هکتار اراضی ملی از متصرفان در دولت تدبیر و امید، اظهار داشت: طی سال های ۹۲ تا ۹ ماهه سال جاری در سطح ۱۰۹ هزار هکتار، عملیات اطفای حریق جنگل ها و مراتع انجام شده است.
وی کشفیات چوب آلات قاچاق در این دولت را ۳۱ هزار و ۳۴۷ متر مکعب عنوان نمود و اضافه کرد: در مدت یاد شده، ۲ هزار و ۲۵۰ تن قاچاق ذغال و سایر محصولات فرعی کشف شده است.
سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد: وضعیت حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور از ۵۳ درصد طی سال های ۹۲ تا ۹۷ به ۸۰ درصد در ۹ ماهه سالجاری ارتقا یافته است.