برگزاری نمایشگاه بین المللی محیط زیست به تعویق افتاد

به گزارش باغ من رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار اظهار داشت: نوزدهمین دوره از نمایشگاه بین المللی محیط زیست به دنبال بخش نامه وزارت علوم و سفارش وزارت بهداشت به تعویق افتاد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، جلیل بادام فیروز ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست که قرار بود در نیمه دوم اسفند ماه امسال اجرا شود به سبب بخشنامه وزارت علوم درباب لغو برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها، سفارش وزارت بهداشت و تصمیم گیری شورای سیاست گذاری نوزدهمین دوره از نمایشگاه، به تعویق خواهد افتاد. رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار با اشاره به اینکه برمبنای تصمیم اولیه شواری سیاست گذاری، این نمایشگاه در تابستان سال آینده برگزار می شود، اشاره کرد: چنانچه شرایط کشور از نظر شیوع ویروس کرونا بهبود یابد این نمایشگاه بین المللی می تواند زودتر اجرا شود. بادام فیروز درانتها اظهار داشت: واحدها و مراکزی که قصد شرکت در این دوره از نمایشگاه محیط زیست را دارند می توانند همچنان مبادرت به ثبت نام کنند.

منبع: