اختصاص ناوگان ویژه حمل برای پسماندهای بیمارستان های ویژه مبتلایان به کرونا

به گزارش باغ من معاون فنی محیط زیست استان تهران اظهار داشت: نحوه مدیریت اجرایی و دفع پسماندهای بیمارستان ها بخصوص بیمارستان های معین منتخب برای خدمات رسانی به مبتلایان بیماری کروناویروس جدید باید به درستی و با دقت بالا صورت گیرد.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا مهرداد کتال محسنی اظهارکرد: ضوابط و مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی، پسماندهای تولیدی در مراکز درمانی را به چهار دسته پسماندهای عادی، عفونی، تیز و برنده و شیمیایی و دارویی تقسیم کرده است که پسماندهای آلوده به ویروس کرونا، جزو پسماندهای عفونی طبقه بندی می شود.

وی با اشاره به اینکه با عنایت به قدرت بالای انتشار و زنده ماندن این ویروس، علاوه بر اعمال دقیق ضوابط موجود، تمهیدات کنترلی دیگر هم باید اندیشیده شود، خاطرنشان کرد: تدوین معیار جدید و موقت متناسب با شرایط زمان اپیدمی و خاص به استناد بند «ر» ذیل ماده ۶۹ ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی، جزو تکالیف وزارت بهداشت است.

کتال محسنی اضافه کرد: ازاین رو و تا زمان تدوین این معیارها، جلسه ای در انتها هفته گذشته با حضور دانشگاه های علوم پزشکی استان، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و این اداره کل تشکیل شد.

معاون فنی محیط زیست استان تهران در تشریح مصوبات این نشست اظهار داشت: بر این اساس مقرر شد در شرایط فعلی ضمن پیگیری تدوین ضوابط و معیارهای جدید مربوط به شرایط اپیدمی، کلیه مراکز درمانی با اعمال دقیق ضوابط، بسته بندی پسماندهای عفونی را به صورت سه لایه و حداقل دو لایه، انجام و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران هم درکنار اتخاذ تمهیدات لازم برای گندزدایی خودرو های حامل پسماندهای آلوده به ویروس کرونا، ناوگان ویژه و مجزایی را برای حمل و نقل پسماندهای بیمارستان های معین منتخب تجهیز کند و تمام پسماندهای این بیمارستان ها با عنایت به ریسک انتشار ویروس کرونا در چارچوب پسماند عفونی و با ناوگان واحد منتقل شوند.

وی در ادامه اظهار داشت: به رغم امکان نگهداری موقت پسماندهای پزشکی به مدت ۴۸ ساعت در فصل سرد در محل جایگاه نگهداری پسماند بیمارستان، در این جلسه مقرر شد با عنایت به حساسیت فعلی، انتقال پسماندهای آلوده به این ویروس توسط ناوگان مجزا به صورت روزانه صورت پذیرد و در نهایت سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با عنایت به جدا بودن محل دفن پسماندهای پزشکی در مرکز آراد کوه بازوی مجزایی را برای دفن پسماندهای بیمارستان های معین منتخب در نظر بگیرد و نسبت به آهک پاشی چند مرحله ای و دفن بهداشتی اقدام نماید.

کتال محسنی اضافه کرد: در این رابطه رعایت معیارها و ضوابط وزارت بهداشت توسط کلیه پرسنل، پیمانکاران و کارگران تحت نظارت مدیریت های اجرایی پسماندهای پزشکی و عادی جهت تأمین سلامت، بهداشت و ایمنی آنها الزامی است.

معاون فنی محیط زیست استان تهران نحوه مدیریت اجرایی و دفع پسماندهای شهری جهت کاهش سطح آلودگی به ویروس کرونا را هم با اهمیت دانست و اظهار داشت: با عنایت به دوره «کمون» این بیماری و مشخص نبودن ناقلان و غیر ناقلان از یک طرف و امکان پرستاری و قرنطینه برخی از مبتلایان در خانه، تمهیدات حفاظتی لازم برای پسماندهای تولیدی همچون ماسک و دستکش و… الزامی است.

وی سفارش کرد که این پسماندها داخل نایلون در بسته و جدا از پسماندهای خانگی نگهداری شوند.

کتال محسنی همینطور انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از هر گونه زباله گردی را ضروری دانست و اظهار داشت: باید مبحث تفکیک از مخازن پسماندهای شهری توسط کارگران و عوامل اجرایی پیمانکاران متوقف شود.

به گزارش روابط عمومی محیط زیست استان تهران، او در آخر خاطرنشان کرد: در شرایط خاص کنونی، پیشنهاد محیط زیست استان تهران این است که کلیه پسماندهای جمع آوری شده از مخازن شهری، به صورت مستقیم به محل دفن منتقل و از ورود به خط پردازش و کمپوست برای کاهش سطوح دسترسی آن اجتناب شود.