معاون سازمان محیط زیست به مناسبت روز درختکاری تاکید کرد؛ لزوم کاشت گونه های بومی برای حفظ تنوع زیستی اکوسیستم

به گزارش باغ من معاون سازمان محیط زیست با اشاره به ۱۵ اسفند روز درختکاری اشاره کرد: کشت گونه های بومی و سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه بمنظور حفظ تنوع زیستی و اکوسیستم های طبیعی کشور مدنظر قرارگیرد.

به گزارش باغ من به نقل از مهر در پیام کیومرث کلانتری معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست آمده است: «درخت یکی از مهمترین و کلیدی ترین عناصر در محیط زیست و چرخه حیات در اکوسیستم جهانی به حساب می آید.
تأثیر مثبت آن در ایجاد تعادل آب و هوا، پاکسازی هوا، انسجام بافت خاک، حفظ زیستگاه موجودات مختلف، کاهش گرمای زمین در کنار فواید و محصولات حاصل از آن، نشانگر نقش مهم آن در تمامی ابعاد زندگی انسان ها است. در سرتاسر دنیا و با عنایت به شرایط خاص و منحصر به فرد آب و هوایی هر کشور، روز و یا روزهای خاصی به درختکاری اختصاص داده شده است که در کشور ما هم با عنایت به اهمیت این مورد هفته ای به این مناسبت در نظر گرفته می شود.
در اهمیت درختکاری همین بس که پیامبر اسلام (ص) فرمودند: «اگر عمر جهان آخر یابد و قیامت برسد و یکی از شما نهالی در دست داشته باشد، چنان که به قدر کاشتن آن فرصت باشد، باید فرصت را از دست ندهد و آنرا بکارد.» (مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص ۴۶۰)
درختکاری، فعالیتی اثربخش در جهت حفاظت از محیط زیست و تضمین زندگی آیندگان به حساب می آید. اقدامی که با نهادینه شدن و ارتقای فرهنگ عمومی نسبت به اهمیت و جایگاه طبیعت می تواند راهگشای حفظ منابع طبیعی بعنوان سرمایه ملی کشور باشد. در روز درختکاری به صورت نمادین درختی کاشته می شود اما هدف این روز در واقع گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور است. در طبیعت هیچ چیز نباید جابجا شود و اضافه کردن حتی یک گونه جدید، می تواند محیط زیست را مورد تهدید قرار دهد.
متأسفانه گونه های غیر بومی صدمه زیادی به محیط زیست و عرصه های طبیعی وارد می کنند. بنابراین شناسایی درختان و گونه های گیاهی بومی هر منطقه می تواند کمک شایانی را در جهت حفظ محیط زیست پایدار به عمل آورد.
کشور ایران دارای تنوع آب و هوایی و توپوگرافی در خور توجهی است و این تنوع باعث گشته تا غنای گیاهان ایران چشم گیر باشد، به طوریکه حدود ۱۸۰۰ گونه، اندمیک یا انحصاری ایران هستند. گیاهان اندمیک یا انحصاری، عناصر گیاهی با ارزش و ذخایر ژنتیکی گیاهی کشور محسوب می شوند.
بنابراین می توان به بهانه روز درختکاری و حفظ سنت دیرینه ایرانی ها با غرس کردن یک نهال درخت از بین گونه های بومی کشور در حفظ تنوع زیستی و احیای پوشش گیاهی این مرز و بوم سهیم بود و لازم است در بین جامعه با آموزش و مشارکت همگانی مردم و مسئولین حفظ، نگهداری و احیای گونه های بومی بعنوان یک اصل مهم و بنیادین برای این روز در نظر گرفته شود و تلاش شود این فرهنگ مبتنی بر یک روز یا یک هفته نبوده و در طول سال این اقدام عملیاتی شود که اساسا آثار مثبت آن به خود مردم برمی گردد.
شایان ذکر است که با همکاری ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها و نهادهای دولتی و تشکل های مردمی در آذر ماه سالجاری و به منظور همکاری و مشارکت در بسیج همگانی نهالکاری در کشور که متولی آن سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری بود تعداد ۶۷۴۵۴۹ اصله نهال با اولویت گونه های بومی هر استان و با همکاری ۳۳۵۵۴ نفر اجرا شد که امید است در روز درختکاری و در هفته پیش رو نیز، این مشارکت همچنان با کشت گونه های بومی و سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه به منظور حفظ تنوع زیستی و اکوسیستم های طبیعی کشور مد نظر قرار گیرد.»

منبع: