ماهیان قرمز را قتل عام نکنیم

به گزارش باغ من یک فعال محیط زیست اظهار داشت: قرار دادن ماهی قرمز در سفره هفت سین یک نوع قتل عام موجودات زنده هم به حساب می آید چونکه خیلی از این ماهی ها تلف می شوند.

حسین رفیع در گفت و گو با ایسنا افزود: ماهی قرمز در فرهنگ هفت سین ما وجود نداشته و بعدها به سفره هفت سین اضافه شده است.

این فعال محیط زیست اضافه کرد: ما به فرهنگ خود که با طبیعت گره خورده و کمترین صدمه را به آن وارد می نماید افتخار می نماییم اما حالا سال هاست که ماهی قرمز را وارد سفره های هفت سین خود کرده ایم و خیلی از این ماهی ها پیش از لحظه سال تحویل در تنگ ماهی از بین می روند.

وی تاکیدکرد: بهتر است به اصل آداب و رسوم سفره هفت سین خود بازگردیم و به جای ماهی قرمز از نمادهای دیگری که از گذشته وجود داشته استفاده نماییم و سال نو را با از بین بردن یک گونه جانوری آغاز نکنیم.

رفیع در انتها درباره رها کردن ماهی قرمز سفره هفت سین در رودخانه ها، دریاچه ها و در جاهای دیگری که گونه های مختلفی از آبزیان در آن وجود دارند، اظهار داشت: علاوه بر اینکه ماهی قرمز گونه ای مهاجم به حساب می آید، می تواند حامل ویروس و باکتری هایی باشد که سبب صدمه رساندن به محیطی شود که در آن رها شده اسن علاوه بر تأثیر منفی که بر کیفیت آن محیط دارد می تواند به گونه های موجود در آن محیط صدمه های جبران ناپذیری وارد کند.