موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان تعطیل شد

به گزارش باغ من موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان به علت پیشگیری از انتشار ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام گردید.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، محمد مدادی مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی با اشاره به اجرای تصمیمات ستاد مقابله با کروناویروس و مصوبه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در مورد پیشگیری از انتشار کروناویروس و اهتمام دولت برای مهار این ویروس اعلام نمود: موزه تنوع زیستی تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد. وی با تاکید بر پیشگیری، پیشگیری از ازدحام مردم در اماکن عمومی و به خصوص مسقف نظیر موزه و نمایشگاه های تاریخ طبیعی، تصریح کرد: موزه تنوع زیستی پارک پردیسان به لحاظ خودداری از ایجاد اجتماعات انسانی و ممنوعیت پذیرش گردشگران، تا اطلاع ثانوی نمایشگاه تنوع زیستی تعطیل شد.