مدیرعامل آب منطقه ای بوشهر: ثبت ۳۴۴ میلیمتر بارندگی

به گزارش باغ من بوشهر مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر با اشاره به واقعه سیلابی هفته اول فروردین اظهار داشت: میانگین بارش در استان بوشهر ۲۴۹ میلیمتر است که در سال آبی جاری طبق اطلاعات ایستگاه های باران سنجی تا روز ۵ فروردین ماه ۳۴۴ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.
علی محمدی در گفت و گو با ایسنا عنوان کرد: این رقم نسبت به بارندگی میانگین بلند زمان مشابه ۴۷ درصد افزایش و نسبت به بارندگی تاریخ مشابه سال قبل (۵ فروردین ۹۸) ۲۴ درصد افزایش را نشان میدهد.
وی بیان کرد: میانگین بارش کل استان طی سامانه بارشی اخیر از دوم لغایت چهارم فروردین برابر با ۳۱.۴ میلیمتر، معادل ۱۳.۵ درصد متوسط بارش سالانه بوده است.
این مسئول اشاره کرد: بیشترین میزان بارندگی استان مربوط به ایستگاه کنگان با ۱۰۴ میلیمتر بوده است که معادل ۵۱ درصد از کل بارش سالانه این ایستگاه است.
محمدی اشاره کرد: حجم زیاد بارش در بازه زمانی بسیار کوتاه یک ساعت، موجب ایجاد سیلابی به حجم ۲۳۴ مترمکعب در ثانیه و روانابی حدود ۴ میلیون مترمکعب گردید.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر اظهار داشت: حجم آورد رودخانه های استان در محل ایستگاه های هیدرومتری، طی سامانه بارشی اخیر ۱۰۹ میلیون مترمکعب برآورد شده است.
وی افزود: بیشترین حجم آورد مربوط به رودخانه مُند در محل ایستگاه هیدرومتری قنطره (در انتهای رود مند پیش از تخلیه به تالاب) به میزان ۷۸ میلیون مترمکعب ثبت شده است.
علی محمدی اظهار نمود: هم اکنون این حجم از رواناب بدون بهره برداری به دریا تخلیه می شود اما با ساخت و بهره برداری سدهای باغان، دشت پلنگ و کاردنه در این حوضه، حجمی حدود ۱۸۵ میلیون مترمکعب از رواناب ها قابل کنترل خواهد بود.

مدیرعامل آب منطقه ای بوشهر عنوان کرد: در واقعه سیلابی اخیر فرازبند سد در حال ساخت باغان با عملکردی موفق سبب تاخیر و کنترل جریان سیلاب شد.
محمدی اضافه کرد: باتوجه به شدت بارندگی در بازه زمانی بسیار کوتاه و تولید رواناب زیاد در این عرصه، ارتفاع آب پشت فرازبند سد باغان به ۱۸ متر رسید که خوشبختانه این سازه از نظر فنی به خوبی موجب کنترل جریان سیلاب و تخلیه ایمن آن بوسیله دو دهنه کالورت به حجم ۳۰ متر مکعب بر ثانیه به سمت پایین دست (شهرستان دشتی) شد.
وی اشاره کرد: سد باغان یکی از پروژه های شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در جنوب استان است که با پیشرفت فیزیکی ۳۳ درصد بر رودخانه باغان در حال ساخت است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای بوشهر با اشاره به مهار قسمتی از رواناب های بارندگی شمال استان اظهار داشت: کلیه طرح های تغذیه مصنوعی در شهرستان های کنگان، جم، دیر و دشتی آبگیری شده اند.

وی اضافه کرد: باتوجه به ممنوعه و ممنوعه بحرانی بودن دشت های استان، این آبگیری سبب تغذیه سفره های آب زیرزمینی این منطقه خواهد شد.
این مسئول اظهار نمود: در شمال استان نیز سد رئیس علی دلواری در شهرستان دشتستان ۷ میلیون مترمکعب آبگیری شده است. سد تنگ ارم که تامین آب آشامیدنی بخش ارم شهرستان دشتستان را بر عهده دارد نیز با حجم مخزن ۴ میلیون متر مکعب به حداکثر طرفیت خود رسیده و در حال سرریز ایمن می باشد.

منبع:

برچسب ها:, , ,