سفر ایران به منطقه توران و پاسخهای محیط زیست

به گزارش باغ من یکی از سه یوزپلنگ در اسارت پارک پردیسان- در حالی به منطقه حفاظت شده «توران» منتقل شد که واکتش های زیادی درباره نحوه انتقال آن تا شفاف نبودن برنامه های تکثیر در اسارت را به دنبال داشت.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، روز یکشنبه (۱۷ فروردین ماه) خبرهایی از پارک پردیسان تهران در خصوص انتقال یوزپلنگ های در اسارت آن به منطقه حفاظت شده توران در استان سمنان در شبکه های اجتماعی منتشر گردید. هر چند که طی ماه های اخیر مبحث انتقال یوزها به زیستگاه شان برای تکثیر در اسارت مطرح بود اما عدم انتشار جزئیات مشخصی از این برنامه، هدف آن، شیوه های تکثیر در اسارت و… سبب شد که انتقال یوزها با ابهامات و انتقاداتی از جانب فعالان محیط زیست و برخی کارشناسان همراه شود. در نهایت سازمان حفاظت محیط زیست طی این روز «ایران» – یکی از سه یوزپلنگ موجود در اسارت – را به توران منتقل کرد اما در جریان این انتقال برخی کارشناسان حیات وحش در زمینه های مختلفی همچون روش بیهوش سازی یوزها، باکس نگهداری آنها، نوع انتقال و استرس وارده به یوزها انتقاد کردند.

با وجود اینکه سازمان حفاظت محیط زیست قصد داشت که در این روز «کوشکی و ایران» – دو یوزپلنگ دیگر پارک پردیسان – را به منطقه حفاظت شده توران منتقل کند اما کوشکی علیرغم پرتاب دارت بی هوش نشد.

ایمان معماریان – دامپزشک حیات وحش که مدتی پزشک پردیسان بود- به ایسنا می گوید: پیش از این هم یوزهای پردیسان بارها برای انجام معاینات مختلف در بازه زمانی مشخص با پرتاب دارت بیهوش شده بودند و نیاز نبود که برای این کار حیوان را ساعتهای طولانی در معرض استرس قرار داد. برای مثال در بازه زمانی دو تا سه ساعته هر سه یوز موجود در قرنطینه را بیهوش می کردیم و معاینات خویش را انجام می دادیم.
پرتاب دارت به یوزها در سال های گذشته