نگرانی از شیوع نوعی عامل بیماری زای گونه های گیاهی در اروپا

باغ من: کارشناسان محیط زیست در اروپا نسبت به خسارت های وسیع ناشی از شیوع نوعی عامل بیماری زا (پاتوژن) که شماری از درختان همچون درختان زیتون در این منطقه را تهدید می کند، آگهی دادند.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، کارشناسان اظهار داشتند: هزینه های شیوع این پاتوژن مهلک که درختان زیتون در اروپا را تحت تاثیر قرار داده می تواند بیش از ۲۰ میلیارد یورو باشد.
این پاتوژن موسوم به Xylella که بوسیله حشرات منتقل می شود حالا می تواند تهدیدی برای درختان زیتون در اسپانیا و یونان باشد.
Xylella یکی از خطرناکترین پاتوژن ها برای گونه های گیاهی در سراسر جهان است و هم اکنون هیچ درمانی برای این آلودگی وجود ندارد.
به گزارش شبکه خبری بی بی سی، این پاتوژن می تواند علاوه بر زیتون درختان گیلاس و بادام را نیز آلوده کند.

منبع: