گزارش هواشناسی؛ ورود سامانه بارشی جدید از روز جمعه

به گزارش باغ من برپایه گزارش سازمان هواشناسی سامانه بارشی جدیدی از روز جمعه وارد آسمان کشور می شود و بر روی استان های مرکزی کشور همچون اصفهان، یزد و کرمان تأثیر خواهد گذاشت.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، سازمان هواشناسی از ورود یک سامانه بارشی جدید از روز جمعه به کشور آگاهی داد. بر طبق این گزارش این سامانه به تدریج از روز جمعه وارد کشور شده و دامنه های البرز و زاگرس را در بر خواهد گرفت. فعالیت این سامانه بارشی به صورت بارش رگبار و ایجاد رعد برق خواهد بود. شدت بارش ها هم در بخش های مرکزی اصفهان، غرب یزد و شمال کرمان بیشتر از سایر مناطق پیش بینی شده است. این سامانه بارشی از روز شنبه تا دوشنبه در بیشتر مناطق کشور به صورت بارش پراکنده خواهد بود و از روز شنبه شاهد افزایش دما در بیشتر مناطق کشور هستیم. طبق گزارش سازمان هواشناسی امروز نیز در دامنه های البرز امکان بارش باران و برف وجود دارد و همین طور بخش های شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز طوفانی خواهد بود، دریای عمان فردا شب احتمال طوفانی شدن دارد اما دریای خزر امشب و فردا شب مواج خواهد بود.