باشگاه دانشجویان محیط زیست برگزار می کند برنامه های محیط زیستی فرهنگی و آموزشی در فضای مجازی

باغ من: با شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیلی تجمعات و عدم امکان حضور فیزیکی دانشجویان در دانشگاه ها، باشگاه دانشجویان محیط زیست برنامه ریزی هایی درباب برگزاری برنامه های فرهنگی و آموزشی در فضای مجازی داشته است.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، باتوجه به تداوم طرح فاصله گذاری اجتماعی و ضرورت عمل به سفارش های بهداشتی ستاد ملی کرونا، جهت تداوم یادگیری در زمان حضور دانشجویان در منزل و اوقات فراغت بیشتر، کارهای باشگاه دانشجویان محیط زیست در بستر فضای مجازی برقرار است.

همچون اقدامات این باشگاه در دوران کنترل شیوع ویروس کرونا می توان به انتشار نسخه های تک برگی دانشنامه محیط زیست، اجرای طرح دانستنی های محیط زیست، یک روز با باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و برگزاری نشست های مجازی علمی_ترویجی محیط زیست و سلامت اشاره نمود.

دانشنامه محیط زیست
نسخه های تک برگی دانشنامه محیط زیست به همت اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست و همکاری باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی منتشر می شود. هفته ای سه نسخه تک برگی در موضوعات مختلف محیط زیستی از این دانشنامه منتشر می شود.

دانستنی های محیط زیست
طرح دانستنی های محیط زیست جهت افزایش دانش و آگاهی های محیط زیستی دانشجویان و مردم در موضوعات مختلف محیط زیست انجام می شود. در این طرح ساعت ۲۲ هرشب یک سوال و یک توضیح در مورد جواب صحیح سوال، در کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرام باشگاه منتشر می شود.

یک روز با باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست
در این طرح که در سه بخش ۱-علمی، ۲-تازه های محیط زیست و ۳-علمی و فرهنگی برگزار می شود، در هر بخش مطالب و اطلاعات به صورت پوسترهای ترویجی طراحی و در صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام باشگاه بارگذاری می شوند. مطالب تهیه شده در بخش های مختلف این طرح به صورت هفته ای یک پست در هر بخش است.

نشست های مجازی علمی_ترویجی محیط زیست و سلامت
این جلسه ها با موضوعاتی چون رویکردهای حفاظتی و تغییر نگرش در مدیریت تالاب های ایران، مدیریت اضطراب در بحران با تاکید بر توجه آگاهی و… با حضور کارشناسان به صورت زنده (لایو) در صفحه اینستاگرام باشگاه برگزار شده است. این جلسه ها نیز در هفته های آتی به کار خود ادامه خواهد داد.
بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، در اجرای برنامه های باشگاه و در امتداد سیاست های تعاملی دبیرخانه، تشکل های دانشجویی مختلفی از دانشگاه های کشور و مناطق ۸ گانه باشگاه همچون منطقه ۸ همکاری و تعامل دارند.

منبع: