معاون سازمان محیط زیست در گفت وگو با مهر: مخالف انتقال آب هستیم

به گزارش باغ من معاون انسانی سازمان محیط زیست به تشریح علت مخالفت با اجرای پروژه تونل انتقال آب بهشت آباد و موافقت با اجرای پروژه بن ـ بروجن پرداخت و اظهار داشت: بطور کلی مخالف انتقال آب هستیم.
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: سازمان محیط زیست طی نامه ای به معاون آب و آبفای وزارت نیرو عملیات اجرایی پروژه تونل بهشت آباد را فاقد وجاهت قانونی دانسته و در نامه ای که به امضای مسعود تجریشی معاون محیط انسانی این سازمان رسیده است گفته شده که تونل بهشت آباد فاقد مجوز زیست محیطی است و هرگونه فعالیت اجرایی پیش از کسب مجوز فاقد وجاهت قانونی می باشد.
این نامه در فرودین ماه ۹۹ به امضای معاون انسانی سازمان محیط زیست رسیده است در صورتیکه حدود ۲ ماه پیش از آن یعنی د ربهمن ماه ۹۸ تجریشی طی نامه ای طرح انتقال بین حوضه ای آب از زاینده رود به حوضه کارون (بن_بروجن) را مشمول ارزیابی زیست محیطی ندانسته است.
این در حالی است که طبق قانون، کلیه طرح های انتقال آب بین حوضه ای در هر مقیاس، مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی هستند و هر دو طرح پس از تصویب این قانون بوده است.ما مسئول تخصیص آب در کشور نیستیممسعود تجریشی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباب علت تناقض در تصمیم گیری درباره ارزیابی های زیست محیطی این طور توضیح داد که ما مسئول تخصیص آب در کشور نیستیم و وزارت نیرو به ما می گوید من می خواهم آب را از نقطه ای به نقطه دیگری انتقال دهم و از سازمان محیط زیست می خواهد که الزامات زیست محیطی آنرا بررسی کند.
وی با اشاره به اینکه همه فکر می کنند ما (سازمان محیط زیست) می توانیم به وزارت نیرو بگوییم آب را از نقطه ای به نقطه دیگری نبرد، یا به وزارت راه بگوییم فلان جاده را راه اندازی نکند. گفت: وقتی وزارت نیرو به این جمع بندی برسد که در فلان نقطه احتیاج دارد که آب برساند ما در سازمان محیط زیست دو کار را انجام می دهیم، در ابتدا لزوم اجرای پروژه را بررسی می نماییم و پس از آن می بینیم که چه جایگزینی دارد و بر طبق آن الزامات زیست محیطی پروژه و گزینه برتر را اعلام می نماییم.وزارت نیرو مصر به اجرای این دو پروژه هستمعاون محیط انسانی سازمان محیط زیست با اعلان اینکه دو پروژه «بن بروجن» و «بهشت آباد» پروژه هایی هستند که وزارت نیرو گفته مصر به اجرای آن است و اعلام نموده که تخصیص های این دو پروژه را جا به جا کرده است، اظهار داشت: برای مثال گفته است می خواهم برخی از حجم آب مورد نیاز را از خرسان ببرم و بعضی را از بهشت آباد، ما نمی توانیم به آنها بگوییم چرا این تصمیم گیری را کرده اید، ما در این جایگاه نیستیم. وی افزود: شورای امنیت ملی، شورای عالی آب و وزارت نیرو در این تصمیم گیری سهیم هستند و اگر وزارت نیرو نمی خواست امکان نداشت آن دو مرجع دیگر چنین تصمیمی بگیرند. تجریشی اشاره کرد: سازمان محیط زیست بعنوان دستگاه ناظر وقتی وارد زنجیره تصمیم گیری می شود که اعلام نماید اگر مقرر است آب بهشت آباد را وزارت نیرو منتقل کند، این وزارتخانه اعلام نماید که چه گزینه هایی برای این انتقال دارد، می خواهد با تونل این انتقال را انجام دهید یا لوله یا پمپاژ یا می خواهد سد بسازد، در واقع محیط زیست از آنها می خواهد گزارش کارشناسی خودرا ارائه کند و ما بر طبق آن اثرات و خسارت های زیست محیطی آنرا بررسی نماییم. وی با اشاره به اینکه هم اکنون هیچ گزارشی از «بهشت آباد» به محیط زیست نرسیده است اظهار داشت: ما بعنوان دستگاه ناظر تنها می توانیم اعلام نماییم که با انتقال بوسیله تونل مخالفیم ولی نمی توانیم به وزارتخانه ای که مسئول آب کشور است بگوییم چرا می خواهید آب را انتقال دهید. معاون انسانی سازمان محیط زیست با اعلان اینکه وزارت نیرو شفاف اعلام نمی کند که چه طرحی را دنبال می کند و همیشه پشت یک ارگان دیگر قائم می شود، برای مثال پشت شورای امنیت ملی قائم می شود اظهار داشت: این در حالیست که شورای امنیت ملی بدون اجازه وزارت نیرو نمی تواند تصمیم گیری کند یا می گویند محیط زیست مخالفت کرده است در صورتیکه اگر وزارت نیرو متقاضی نباشد محیط زیست بررسی انجام نمی دهد. وی گفت: در هر دوی این پروژه باید به ریشه آن باز گردیم چه کسی مجوز تخصیص داده است، که وزارت نیرو بوده و چه کسی گفته آب را به این دلیل ها می خواهم انتقال دهم، باید از وزارت نیرو پرسیده شود چرا اصرار به انتقال آب دارد آیا جای صرفه جویی در اصفهان وجود نداشته؟ اصفهان چه مشکلاتی دارد؟ دلیل انتقال آب به رفسنجان و کرمان چیست؟تجریشی در پاسخ به این شائبه که علت موافقت محیط زیست با پروژه بن بروجن را پیشرفت ۷۰ درصدی آن دانسته اند اظهار داشت: درباره پروژه هایی که بدون مجوز زیست محیطی ساخته شده باشد در سال ۹۵ و۹۶ دولت تصمیم گرفت که تعیین تکلیف شوند و سه معاون رئیس جمهور در این زمینه تصمیم بگیرند، چون در صورت عدم ادامه پروژه خسارت به کشور وارد می شود در آنجا محیط زیست الزامات زیست محیطی آنرا برای ادامه پروژه اعلام می نماییم.در گذشته با خیلی از پروژه هایی که محیط زیست مخالفت کرده است، قوه قضائیه ورود پیدا کرده استوی اضافه کرد: بدین سبب درباره این پروژه ها در دولت تصمیم گیری می شود و نکته جالب این است که خیلی از این پروژه ها وقتی سازمان محیط زیست در گذشته برای آنها مجوز صادر نکرده بود با موافقت قوه قضائیه مواجه گشتند یعنی قوه قضائیه در دوره گذشته به محیط زیست شکایت کرده است که چرا پروژه را متوقف کردید و باید حتما ادامه یابد.
تجریشی اظهار داشت: بدین سبب اگر پروژه ای پیشرفت فیزیکی نداشته باشد و از طرف دستگاه مجری اعلام گردد که تنها یک چاره دارد ما تنها می توانیم بر نحوه انتقال نظارت نماییم، ما بعنوان سازمان محیط زیست با انتقال آب مخالفیم.

منبع: