در گزارش باغ من مطرح شد ادعای حمله ملخ ها به تهران قابل قبول نیست

به گزارش باغ من رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست تهران اظهار داشت: ملخ ها در سال های گذشته در مناطق مستعد جنوبی تهران تخم گذاری کرده بودند. تا وقتی خسارت اقتصادی وارد نکنند با آنها مبارزه نمی گردد.
محمد کرمی رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد خبرهای انتشار یافته از حمله ملخ ها به تهران تصریح کرد: ملخ ها به تهران حمله نکردند، ملخ های مشاهده شده در جنوب تهران مربوط به تخم گذاری های یک و دو سال قبل هستند که با عنایت به شرایط مساعد آب و هوایی و رطوبت مناسب خاک متولد شده اند. وی افزود: هر زمانی که رطوبت زمین مناسب باشد و دمای هوا هم افزایش یابد تخم های ملخ هایی که پارسال در درون خاک بودند، در اصطلاح تفریق (متولد) می شود. کرمی در مورد ضرورت مقابله با این حشرات هم اظهار داشت: اگر تعداد ملخ ها به حدی برسد که سبب خسارت اقتصادی شود و به کشاورزی صدمه وارد کند وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با آن اقدام خواهد نمود. رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست استان تهران ملخ ها را به صورت طبیعی مضر ندانست و اظهار داشت: این حشرات بخشی از زنجیره غذایی در طبیعت محسوب می شوند و در فصل زاد آوری و جوجه آوری پرندگان پوره های یک و دو آنها بعنوان تغذیه پرندگان مورد استفاده قرار می گیرد. وی تصریح کرد: ملخ ها در سالهای گذشته هم وجود داشته اند اما شرایط آب و هوایی بگونه ای نبود که به این شدت افزایش یابند. کرمی از گزارش های ادارات محیط زیست در مورد وجود ملخ ها در جنوب تهران به خصوص در شهرستان های اسلامشهر ورامین و قرچک اطلاع داد و ابراز کرد: شرایط این مناطق برای تخم گذاری ملخ ها مناسب تر از دیگر مناطق تهران است.