بررسی راه اندازی دهکده ورزش در بوستان جنگلی سرخه حصار

باغ من: در بازدید مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تهران و مدیران این سازمان به همراه شهردار منطقه ۱۳ از بوستان جنگلی سرخه حصار، ضمن بررسی راه اندازی ˮدهکده ورزشˮ در این بوستان برنامه ریزی برای بهره برداری حداکثری از فضاهای ورزشی و تفریحی بوستان سرخه حصار در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا به منظور بهره برداری حداکثری از فضاهای عمومی و ورزشی بوستان جنگلی سرخه حصار و امکان سنجی راه اندازی دهکده ورزش در شرق تهران، مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تهران به همراه سعید صادقی – عضو هیات مدیره این سازمان – از بوستان جنگلی سرخه حصار با حضور مرتضی رحمان زاده – شهردار منطقه ۱۳ – و مدیران این منطقه بازدید کرد.

پس از بازدید از پروژه های ورزشی قطب گردشگری شرق تهران، جلسه ای به منظور هم اندیشی و هماهنگی درباره راه اندازی دهکده ورزش شرق تهران در بوستان جنگلی سرخه حصار بین سازمان ورزش شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۱۳ برگزار و برای بهره برداری حداکثری از فضاهای ورزشی و تفریحی بوستان سرخه حصار برنامه ریزی لازم انجام شد.

امیر محسنی – مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران – در این نشست خاطرنشان کرد: سازمان ورزش شهرداری تهران اجرای طرح دهکده ورزشی را در چهار نقطه تهران در دستور کار دارد و پیش از این نقاطی چون بوستان ولایت، بوستان جنگلی کوهسار و بوستان آبی آزادگان جهت اجرای این طرح مورد مطالعه قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳، رحمان زاده هم توضیحاتی در مورد پروژه های مختلف و جدید قطب گردشگری شرق تهران عرضه کرد و با بیان آمادگی برای تقویت تعاملات فی درخلال خاطرنشان کرد: این پروژه ها می تواند بخش اعظمی از کمبودها و کاستی های سرانه های فرهنگی، ورزشی، خدماتی و… در شرق تهران را جبران و تبدیل به محلی برای حضور بیشتر شهروندان شود.

منبع: