شرکت کنترل کیفیت هوای تهران؛ هوای پایتخت در شرایط سالم قرار دارد

به گزارش باغ من میانگین شاخص کیفی هوای تهران در ۱۲ ساعت گذشته بر روی عدد ۶۸ قرار گرفته است، با ادامه یافتن این وضعیت در ساعات آینده، تهران هشتاد و سومین روز سالم را تجربه خواهد نمود.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، هوای تهران بعد از چندین روز که بر لبه هوای ناسالم قرار داشت، امروز در مرز پاک قرار گرفته است. طبق گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفی هوای تهران در ۱۲ ساعت گذشته بر روی عدد ۶۸ قرار گرفته است، این عدد طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۷۵ قرار داشت. با ادامه این وضعیت در ساعات دیگر تهران هشتاد و سومین روز سالم را تجربه خواهد کرد، اما اگر باز هم آلاینده ازن بر هوای تهران غلبه کند بیستمین روز هوای ناسالم در هوای این شهر در تقویم این شهر ثبت خواهد شد. هم اکنون ۶ آلاینده از ۸ آلاینده مرسوم هوای این شهر از مرز پاک خارج شده اند، و آلاینده غالب هوا، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون هستند.

منبع:

برچسب ها:, , ,