اخطار هواشناسی نسبت به مواج شدن دریای عمان

به گزارش باغ من سازمان هواشناسی نسبت به مواج شدن دریای عمان تا سه شنبه (۲۸ مردادماه) اخطار داد.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا سازمان هواشناسی با صدور اخطار زردرنگ آورده است: افزایش ارتفاع موج بین دو تا ۲.۵ متر در ساحل و تا ۳.۵ متر در فراساحل از امروز تا سه شنبه (۲۵ تا ۲۸ مردادماه) باعث مواج و متلاطم شدن شرق دریای عمان می شود.

بر اثر حاکمیت این شرایط جوی پاره شدن تورهای صیادی، غرق شدن و صدمه رسیدن به قایق های کوچک و شناورها دور از انتظار نیست ازاین رو سازمان هواشناسی نسبت به ممانعت از هرگونه تردد قایق های سبک و تفریحی و محدود کردن فعالیتهای شیلاتی سفارش می کند.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، زمانی که سازمان هواشناسی اخطار زرد رنگ صادر می کند به معنای این است که پدیده ای جوی رخ خواهد داد که امکان دارد در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این اخطار برای آگاهی مردم صادر می شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از طرفی مسؤلان هم در جریان این هشدارها قرار می گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.