شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت اعلام کرد پایداری هوای قابل قبول طی هفته روز گذشته در تهران

به گزارش باغ من با کاهش نسبی دمای هوای پایتخت طی روزهای گذشته، شرایط تنفس در شرایط قابل قبول برای همه گروههای جامعه قرار داشته است.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، کاهش نسبی دمای هوای پایتخت سبب شده است که دیگر آلاینده ازن نتواند بر کیفیت هوا غلبه پیدا کند. امروز هم طبق گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت میانگین غلظت آلاینده های هوا بر روی عدد ۷۵ قرار داشته است. شرایط هوا برای تنفس همه گروه های جامعه قابل قبول است و این شرایط طی ۷ روز گذشته پایدار بوده است. با عنایت به سرعت باد در روز آینده هم پیشبینی می شود کیفیت هوای تهران فردا هم در شرایط مشابه امروز قرار داشته باشد. تهران از آغاز سال تا امروز ۱۲۷ روز هوای قابل قبول، ۳۷ روز ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵ روز پاک و ۲ روز ناسالم برای همه گروه های جامعه را پشت سر گذاشته است. در اغلب روزهای ناسالم هوای پایتخت، آلاینده تابستانه ازن سبب کاهش کیفیت هوا شده است و با کاهش نسبی دما به تدریج این آلاینده جای خویش را به ذرات معلق زیر ۱۰ میکرون و ۲.۵ میکرون خواهد داد.

منبع:

برچسب ها:, , ,