دوره آموزشی مجازی اصول امنیت زیستی در آبزیان

باغ من: دوره آموزشی مجازی با موضوع اصول امنیت زیستی در آبزیان ۶ آبان ماه انجام می شود. به گزارش باغ من به نقل از ایسنای سازمان جهاد دانشگاهی تهران، مبانی و سطوح امنیت زیستی […]

Read More →

لزوم انجام مطالعات محیط زیستی خطوط متروی تهران

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به الزام و اهمیت انجام مطالعات محیط زیستی خطوط متروی تهران بر اجرای نتایج حاصل از آن تاکید نمود. به گزارش باغ من به […]

Read More →

یک کارشناس آلودگی هوا: تعطیلی موقت تهران سبب کاهش آلودگی هوا نمی گردد

به گزارش باغ من همزمان با تشدید آلودگی هوای تهران و شیوع کرونا محسن هاشمی – رئیس شورای شهر تهران – پیشنهادی در خصوص تعطیلی شهر تهران به مدت دو هفته ارائه نمود. یک کارشناس […]

Read More →

نظارت شبانه روزی محیط زیست بر عملکرد کارخانه سیمان تهران

به گزارش باغ من مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره آلایندگی کارخانه سیمان تهران اظهار داشت: محیط زیست به صورت مستمر بر عملکرد این کارخانه نظارت خواهد داشت. به گزارش باغ من به […]

Read More →