لزوم انجام مطالعات محیط زیستی خطوط متروی تهران

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به الزام و اهمیت انجام مطالعات محیط زیستی خطوط متروی تهران بر اجرای نتایج حاصل از آن تاکید نمود.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، شینا انصاری در سیزدهمین کمیته فنی مطالعات محیط زیستی ( غربالگری ) طرح ها و پروژه های شهرداری تهران که با حضور اعضای کمیته و نمایندگان فنی معاونت حمل و نقل ترافیک و شهرداری مناطق ۱۸، ۶ و ۲۰ برگزار شد، با اشاره به ضرورت اهمیت دادن به مطالعات محیط زیستی پروژه های عمرانی شهر تهران پیش از اجرای آنها اظهار داشت: در این راستا شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۳۸۶ مصوبه ای را در خصوص الزام شهرداری تهران به انجام مطالعات محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی پروژه های عمرانی و زیربنایی را تصویب کرد که از سال ۱۳۸۷ برای شهرداری تهران لازم الاجرا شد.

وی اشاره کرد: ۳۵۶ طرح و پروژه عمرانی، خدماتی و زیربنایی شهرداری تهران از سال ۱۳۹۷ در این کمیته بررسی و ۶۵ پروژه مشمول انواع مطالعات محیط زیستی شده اند.

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اجرای خیابان کامل در شهر تهران اظهار داشت: مطالعات محیط زیستی این طرح مصوب و برابر نظر اعضا کمیته ابلاغ گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، در سیزدهمین جلسه کمیته فنی مطالعات محیط زیستی (غربالگری) چهار پروژه شامل راه اندازی خیابان کامل و وضعیت مطالعات محیط زیستی خطوط مترو معاونت حمل و نقل و ترافیک، پروژه تصفیه خانه آبهای سطحی و انتقالی مدرس – پل های فجر منطقه ۶، راه اندازی بوستان مدافعان سلامت منطقه ۱۸، راه اندازی تصفیه خانه آب خاکستری ساختمان منطقه ۲۰ مطرح و بررسی کارشناسی شد.

بنا بر این گزارش در آخر طی مراسمی، احکام انتصاب اعضای کمیته فنی مطالعات محیط زیستی (غربالگری) از طرف انصاری – رئیس کمیته فنی – اهدا شد.