پیشنهادات اصلاحی برای پیش نویس قانون آب عرضه شد

باغ من: پیش نویس قانون آب پیشنهادی وزارت نیرو توسط متخصصان آب مورد بررسی قرار گرفت که بیشتر شدن نقش نوآوری در این برنامه یکی از اصلاحات است.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با کمک تعدادی از متخصصان حوزه آب کشور، آخرین نسخه پیش نویس قانون آب را مورد بررسی قرار داد که پیشنهادات برای بهبود و اصلاح آن، به دستگاههای ذیربط همچون وزارت نیرو منعکس خواهد شد.
تاکنون در دو نوبت، مجموعه قوانینی در حوزه آب، تصویب شده است. قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۴۷ و قانون توزیع عادلانه آب در سال ۶۱. وزارت نیرو با محوریت دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو برای سومین بار پیش نویس جدیدی از قانون آب را تدوین و آنرا جهت بررسی و اظهارنظر به همه دستگاه ها و مراکز در رابطه با حوزه آب ارسال کرده است.
کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم بعنوان متولی توسعه فناوری های آب، بررسی این پیش نویس را در دستور کار خود قرار داد و طی نشستی نظرات عرضه شده در کارگروه های تخصصی را جمع بندی کرد.
«عدم صدمه شناسی دو قانون قبلی در حوزه آب و درنتیجه انگیزه نگارش قانون جدید»، «عدم در نظر گرفتن هیچگونه جایگاهی برای معاونت علمی و فناوری بعنوان متولی توسعه فناوری در کشور در ساختار پیشبینی شده برای راهبری قانون جدید» و در نتیجه «عدم توجه مناسب به فناوری های نو در افزایش بهره وری» همچون نظراتی است که برای اصلاح این قانون عرضه شد.
بر اساس اعلام معاونت علمی ریاست جمهوری، نگاه مالکانه به آب و عدم توجه به حکمرانی به معنای واقعی مشکل اصلی این پیش نویس پیشنهادی است. بگونه ای که وزارت نیرو بعنوان بخشی از قوه مجریه از قوای سه گانه حاکمیت، بعنوان متولی انحصاری منابع آب در کشور در نظر گرفته شده است و حتی وزارت جهاد کشاورزی بعنوان بزرگترین مصرف کننده آب در کشور هم هیچگونه مشارکتی در فرایند تخصیص آب نخواهد داشت. نظرات پیرامون این پیش نویس جمع بندی شده است و به وزارت نیرو بعنوان پیشنهاد دهنده این لایحه ارسال خواهد شد.