با وزش باد شدید؛ هوای اصفهان سالم شد

به گزارش باغ من مدیر امور آزمایشگاه های محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: با وزش باد شدید کیفیت هوای شهر اصفهان با قرار گرفتن بر روی شاخص ۵۸ در وضعیت سالم ثبت شده است.

بابک صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آخرین وضعیت کیفیت هوای شهر اصفهان عنوان کرد: شاخص کیفی هوای این شهر طی ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۸ بامداد امروز با قرار گرفتن بر روی شاخص ۵۸ در وضعیت سالم ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه وزش باد در افزایش کیفیت هوای شهر اصفهان کمک قابل توجهی داشته است، اضافه کرد: روز گذشته میانگین شاخص کیفیت هوای این شهر با قرار گرفتن بر روی عدد ۱۱۷ شرایط ناسالم هوا را نشان داد.
مدیر امور آزمایشگاه های محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه هم اکنون شاخص کیفی هوا در ایستگاه استانداری ۶۸، خرازی ۵۹ و رودکی ۶۲ در وضعیت سالم ثبت شده است، اظهار داشت: کیفیت هوا در ایستگاه پروین با قرار گرفتن بر روی شاخص ۳۸ در وضعیت پاک ثبت شده است.
وی افزود: کیفیت هوا در منطقه سگزی به دلیل وزش باد همراه با گرد و غبار با قرار گرفتن بر روی شاخص ۱۰۹ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.
صادقیان در مورد کیفیت هوا در دیگر شهرهای استان اصفهان هم اضافه کرد: کیفیت هوا در شاهین شهر با قرار گرفتن بر روی شاخص ۳۶ در وضعیت پاک ثبت شده است.

منبع: