رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور خبر داد؛ رونمایی از سامانه ای که سیل را ۴ روز زودتر پیشبینی می کند

به گزارش باغ من رئیس پژوهشگاه هواشناسی از بهره برداری آزمایشی سامانه پیشبینی و اخطار سیل در کشور اطلاع داد و اظهار داشت: این سامانه می تواند حداقل سه تا چهار روز پیش از زمان رخداد سیل، وقوع آنرا پیش بینی نماید.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، مهدی رهنما اظهار داشت: سازمان هواشناسی کشور بر اساس وظایف ذاتی و به منظور ارتقا کیفیت پشتیبانی و بیش آگاهی سیل، طراحی و توسعه سامانه نرم افزاری پیشبینی و اخطار سیل نسل چهارم را به پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور محول کرد. این سامانه می تواند حداقل سه تا چهار روز پیش از زمان رخداد سیل، امکان وقوع و مشخصه های سیل آتی را که شامل تمامی مشخصه های مورد نیاز مدیریت و اخطار سیل است، پیشبینی، به روز رسانی و تدقیق کند. وی مهم ترین مشخصات خروجی این سامانه که توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور طراحی و ساخته شده است را پیشبینی هیدروگراف سیل برای نقاط کنترل مشخصی از حوضه که بر مبنای آن مکان و زمان وقوع سیل، دبی حداکثر سیل، حجم سیلاب ۵ و ۱۰ روزه در حوضه را در اختیار قرار می دهد، عنوان نمود. رهنما افزود: امکان پیشبینی برف و یخبندان هم از دیگر قابلیت های این سامانه است، به نحوی که پیشبینی های این بخش از سامانه با هدف برنامه ریزی به منظور به کارگیری تجهیزات و آمادگی برای مقابله با برف و یخبندان در سطح بزرگراه ها، جاده ها و معابر کل کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد و می توان در مرحله بعدی به توسعه و بست آن به کل کشور اهتمام ورزید. وی افزود: با بهره برداری از سامانه های پیشبینی و اخطار سیل که حقیقتاً یکی از مشغله های اساسی کل نظام حاکمیتی می باشد و با در نظر گرفتن همین مساله با ابلاغ دستور شخص معاون اول محترم رئیس جمهور به کلیه سازمان ها پیرامون همکاری مطلوب با سازمان هواشناسی کشور در جهت ایجاد این سامانه، می توان با برنامه ریزی مناسب در بخش پیشگیری و مقابله، از بروز خسارت های اقتصادی و اجتماعی در شرایط بحران های ناشی از حوادث طبیعی تا حد زیادی جلوگیری کرد و میزان تاب آوری در مقابل مخاطرات جوی را در سطح کل کشور افزایش داد. رهنما در انتها از زحمات همکاران پژوهشی مجموعه پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور در جهت طراحی و مدیریت راه اندازی این سامانه تقدیر و تشکر نمود.

منبع: