تبدیل کوه دوبرادران قم به ژئوپارک فسیلی

به گزارش باغ من قم مدیرکل موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار داشت: منطقه کوه دوبرادران از مراکز فسیلی مهم در محدوده کلانشهر قم بوده و مطالعات لازم برای تبدیل این منطقه به «ژئوپارک فسیلی» انجام می شود.
محمد مدادی در حاشیه بازدید از برخی مراکز فسیلی در قم در سخنانی عنوان کرد: حفاظت از ذخایر فسیلی و شواهد باستان شناسی جهت حفظ تاریخی طبیعی و اکولوژیک هر منطقه بسیار اهمیت دارد.
وی با اشاره به اینکه با مطالعه و پایش اولیه بعضی از مراکز فسیلی در استان قم، اهمیت انجام مطالعات و حفاظت بیشتر از این مناطق به خوبی نمایان است، تصریح کرد: این مناطق با عنایت به ساختارهای زمین شناسی و وجود ذخایر فسیلی، از کانون های بارز فسیلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
مدیرکل موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان محیط زیست اظهار داشت: بعضی از این مراکز فسیلی بخصوص در منطقه کوه دوبرادران، با عنایت به قرار گرفتن در طرح های توسعه کلانشهر قم، ظرفیت مناسبی برای تبدیل به «ژئوپارک» را داشته و مطالعات لازم و طرح های پیشنهادی در این حوزه عرضه می شود.
وی بر لزوم تدوین طرح جامع کوه دوبرادران قم با لحاظ ارزش های حفاظتی و گردشگری تاکید کرد و اظهار داشت: سازند زمین شناسی قم به صورت گسترده در کوههای جنوب دشت قم رخنمون داشته و با وجود فسیل های ارزشمند، می تواند بعنوان مناطق علمی، تحقیقاتی و گردشگری مورد توجه و استفاده قرار بگیرد.

منبع: