سرپرست اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان: متخلف سم پاش برای پرندگان در دشت آزادگان دستگیر شد

باغ من: سرپرست اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست دشت آزادگان موفق به دستگیری متخلف سم ریزی برای پرندگان (کبوتر سانان) شدند.

سید مهدی نژاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان نمود: طبق گزارش واصله در خصوص سم ریزی در مزارع حوزه استحفاظی دشت آزادگان، مأموران این یگان با خودروی شخصی به محل تخلف عزیمت شدند.
وی با اشاره به اینکه افراد متخلف دو نفر هستند، اضافه کرد: بعد از کمین چهار ساعته و تهیه مستندات و فیلم برداری، متخلفان به هنگام خروج، یک نفر از آنها از محل متواری می شود و نفر متخلف دستگیر و ادوات آنها توقیف شد.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان بیان نمود: از متخلف مذکور تعداد ۷۳۲ قطعه پرنده از نوع قمری معمولی و یاکریم و یک دستگاه موتورسیکلت و یک عدد گوشی تلفن کشف و ضبط شد.
نژاد حسینی با اشاره به اینکه وسعت سم زیری به مساحت تقریباً سه هکتار بوده که متخلفان با آغشته گردن گندم به سم این اقدام ناپسند را انجام داده اند، اظهار نمود: بعد از تفهیم افترا و گرفتن تعهدات در خصوص احضار متخلف متواری، صورت جلسه نامبرده تشکیل و به مراجع قضائی ارائه شد.
وی خاطرنشان کرد: برابر با مصوبه ۴۴۳ شورایعالی حفاظت از محیط زیست بهای ضرر و زیان وارده بر محیط زیست به ازای هر قطعه پرنده چهارصد هزار ریال تعیین شده است.

برچسب ها: