گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا؛ کیفیت هوای تهران مطلوب است

به گزارش باغ من کیفیت هوای تهران برای همه گروه های سنی در شرایط سالم و مطلوب قرار دارد و پیشبینی می شود این شرایط تا ساعات آینده هم ادامه داشته باشد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، کیفیت هوای تهران همچنان در شرایط سالم قرار دارد. غلظت ۴ آلاینده هوای تهران از میان ۶ آلاینده هم اکنون در شرایط سالم قرار دارد و غلظت آلاینده ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون و ۱۰ میکرون کمی بالاتر از شرایط پاک قرار گرفته است. میانگین غلظت آلاینده های هوا طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۷۶ قرار داشته اما این عدد الان افزایش یافته و غلظت آلاینده ها به عدد ۸۹ رسیده است. سازمان هواشناسی پیشبینی کرده است که طی این هفته دمای هوا به تدریج افزایش می یابد و این مسئله می تواند سبب کاهش فعالیت آلاینده ذرات در تهران شود. بر مبنای پیشبینی این سازمان و برآوردهای شرکت کنترل کیفیت هوا، شرایط هوا طی ساعات آینده همچنان در وضعیت سالم باقی خواهد ماند و به بدین ترتیب تهران وارد دویست و سیزدهمین روز با هوای سالم می شود.

منبع: