جریمه میلیونی برای آتش زدن اراضی کشاورزی

باغ من: رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک از شناسایی و محکومیت عامل سوزاندن اراضی زراعی در قرچک آگاهی داد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، محمدطاهر ظاهری اظهار داشت: در پی شکایت شهروندان در خصوص مشاهده دود غلیظ اطراف جاده کمربندی جنوبی این شهرستان، کارشناسان این اداره در قالب گشت مشترک با جهاد کشاورزی بمنظور تحقیق و بررسی موضوع به محل اعزام و کار کارشناسی صورت گرفت. وی ادامه داد: بعد از تحقیقات دقیق و کشف هویت عامل این تخلف، پرونده قضائی از طرف اداره حفاظت محیط زیست قرچک برای برخورد قانونی و پیگیری موضوع تشکیل شد که بعد از بررسی، صدور رأی محکومیت و جریمه قطعی هشت میلیون تومانی برای فرد خاطی به همراه داشت. ظاهری اشاره کرد: باتوجه به فرا رسیدن فصل برداشت گندم و جو و برخی محصولات کشاورزی از کشاورزان عزیز تقاضا می شود، بعد از برداشت محصول خود بقایای آنرا آتش نزنند چونکه مطابق ماده ۲۰ قانون هوای پاک این عمل جرم بوده و مستوجب مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی است و برای عاملین این اقدام پیگیری و محکومیت در محاکم قضائی را در پی دارد.

منبع: