ورود غیر مجاز دام تهدیدی بزرگ برای زیستگاه ها و اکوسیستم مناطق

معاون مدیرکل حفاظت محیط زیست شهرستان تهران چرای غیرمجاز دام در مناطق حفاظت شده را یکی از مهم ترین عوامل تخریب زیستگاه ها و تهدید جدی برای تنوع زیستی و پوشش گیاهی ذکر کرد.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا فاطمه برنا در مورد برخورد قانونی با گله داران غیرمجاز و فاقد پروانه در مناطق حفاظت شده اظهار داشت: با عنایت به این که برابر قانون چرای دام و تعلیف احشام در مناطق چهارگانه محیط زیست ممنوع می باشد و متخلفان این حوزه هم به مراجع قضایی معرفی می گردند، تعدادی گله دار که به صورت غیرمجاز وارد منطقه حفاظت شده البرزجنوبی درحال تعلیف احشام بوده اند توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان تهران شناسایی و به منظور برخورد قانونی به مراجع قضایی عرضه شدند.

وی ضمن اشاره به اقدامات انجام شده برای پیشگیری از ورود دام به مناطق حفاظت شده البرز جنوبی اظهارکرد: با حضور شبانه روزی ماموران و محیط بانان در منطقه، از ورود تعداد زیادی گله دام به داخل منطقه جلوگیری شد و احشام هم به خارج از مناطق تحت مدیریت هدایت شدند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران در مورد تبعات چرای غیرمجاز دام در مناطق حفاظت شده اظهار داشت: با عنایت به این که در سالهای اخیر مناطق با مشکل کاهش بارندگی و کم آبی مواجه بوده اند و تبعات آن نیزهمواره متوجه رستنی ها و پوشش گیاهی بوده است ازاین رو چرای بی رویه و غیر مجاز می تواند مخاطرات غیر قابل جبرانی برای اکوسیستم منطقه به همراه داشته باشد.

برنا در ادامه ضمن اشاره به بی توجهی بعضی افراد سود جو و فرصت طلب و اجاره و واگذاری اراضی ملی به دامداران فاقد پروانه اظهار نمود: برپایه گزارشات واصله متاسفانه بعضی افراد سودجو نسبت به اجاره اراضی ملی بعنوان مرتع به دامداران فاقد پروانه چرا اقدام نموده اند و این اقدام قطعا جرم و خلاف ضوابط است و در صورت مشاهده و شناسایی، با این افراد برخورد می شود.

معاون مدیرکل حفاظت محیط زیست شهرستان تهران کمک و حمایت دهیاران و شورایاران روستاهای اطراف مناطق حفاظت شده برای کنترل و پیشگیری از ورود دام و گله های غیرمجاز به داخل منطقه را بسیار مهم و ضروری دانست و خاطرنشان کرد: برهمین اساس این مورد به دهیاران اطلاع داده شده است. ضمن این که نظارت برای پیشگیری از ورود دام به منطقه و همکاری جدی آنها با محیط زیست مورد انتظار است.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، او در آخر حفظ تنوع زیستی را بعنوان دغدغه مهم و اساسی برشمرد و آموزش محیط زیست را برای افراد جامعه در همه سطوح لازم و ضروری بیان کرد.

منبع: