پنجره مهر؛ دومین زایمان موفق کره گورایرانی در طبیعت پارک ملی کویر

به گزارش باغ من دومین زایمان موفق کره گورایرانی در طبیعت پارک ملی کویر بعد از زایمان نخست در ایام میانه بهار ۱۴۰۰، بامداد امروز در گرمسار صورت گرفت.
دریافت ۱۲ MB
به گزارش باغ من به نقل از مهر، دومین زایمان موفق کره گور ایرانی در طبیعت پارک ملی کویر بعد از زایمان نخست در ایام میانه بهار ۱۴۰۰، بامداد امروز در گرمسار صورت گرفت تا دل هواداران محیط زیست و این گونه کمیاب جانوری بیشتر از پیش زنده شود.
۲۰ روز پیش هم یک گور دیگر از همین نوع و در همین منطقه اولین زایمان خویش را انجام داد. این گورخرها از توران شاهرود به دشت کویر در گرمسار منتقل شده اند تا در یک پروژه حفاظت و احیا، ازدیاد آنها تضمین شود.
پارک ملی کویر، پارک ملی توران و پارک ملی صیدوا در زمره زیستگاه های با اهمیت در استان سمنان هستند همینطور دو پناهگاه حیات وحش شامل خوش ییلاق و توران و سه منطقه حفاظت شده شامل پرور، توران و جنگل ابر و همینطور پنج منطقه شکار ممنوع مانند کنار، چاه شیرین و تپال و … در سطح استان وجود دارد

منبع: