عامل آلودگی زیست محیطی در دریای مرمره

به گزارش باغ من در ایام گذشته معضل اکولوژیکی در ترکیه پیش چشم همگان آشکار و لکه های پهناوری از مواد ارگانیک زردرنگ همچون لیزاب یا خلطی دریایی در گوشه و کنار دریای مرمره پدیدار شده اند.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، حالا این لکه ها در آبکنارهای استانبول چناق قلعه، ازمیر، تکیرداغ، یالووا، بورسا و بالیکسیر دیده می شود. در تکیرداغ ماهیگیری برای دو هفته در پیامد پیدایش این لکه های بزرگ متوقف گردید.
این پدیده ناشی از رشد بیش از اندازه گونه های میکروسکوپی است که می تواند بسیار برای زیست بوم زیانبار باشد.
پروفسور “یلدا اختان توران” از دانشکده هیدرولوژی دانشگاه استانبول به خبرگزاری آناتولی می گوید: دلیل اصلی شکل گیری این توده های شناور، فعالیت انسان هاست. پس مانده های صنعتی و خانگی که به دریا می رسند عامل اصلی این آلودگی ها و ویرانی سامانه زیستی هستند.
او می گوید: این موجودات دی اکسید کردبن و برخی مواد دیگر را با انرژی کم به ملکول های ارگانیکی همچون شکر تبدیل می کنند. بعضی از این گونه ها بسیار مهاجم هستند. این توده های شناور سبب می شوند شفافیت آب از میان برود و نور خورشید به کف دریا نرسد. وقتی این موجودات می میرند از خود موادی ارگانیک در سطح آب به جای می گذارند که این لیزاب ها یا خلط های دریایی را می سازند.
این خلط دریایی بویی چون تخم مرغ گندیده می پراکند و حتی زمانی که از هم می پاشد و به ته دریا فرومی رود سبب مسموم شدن صدف ها و خرچنگ ها در کف دریا می شوند.
دریا کوجا، یک کارشناس اجتماعی در ترکیه می گوید دریای مرمره دیری است که دارد می میرد. سخن از منطقه ای است که پیرامون آن ۲۵ میلیون نفر زندگی می کنند و قلب تولیدات صنعتی است و همه گونه پس آب های آلوده صنعتی در آن ریخته می شود.
به نوشته روزنامه ایندیپندنت، او می گوید: این خلط دریایی ناگهان پدیدار نشده است. دهه هاست که گوناگونی زیستی در این جا زوال یافته است. اکسیژن آب کم شده و گرمایش جهانی دریا را هم گرم تر کرده است. همه آلودگی های حوزه آبریز ارگنه به مرمره می ریزد.
به گفته کارشناسان، سرچشمه آلودگی ها پیداست. کودهای شیمیایی در کشاورزی، نابود کردن فضای سبز شهری در جهت ساخت و ساز شهری، معدن کاوی و ویران کردن گوناگونی زیستی. در واقع این خلط دریایی آخرین زنجیره از مرگ اکولوژیکی است. دریا آنچه را که نادیدنی بوده آشکار کرده است.
درحالی که بسیاری همچنان نگران تداوم و پیامد این آلودگی ها هستند، بنابر گزارش ها به تازگی رئیس جمهوری ترکیه دستور داده است که اقدام های فوری انجام پذیرد و این منطقه حفاظت شده اعلام گردد.
بنابر گزارش آناتولی، طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در زمینه حل و فصل معضلات زیست محیطی پدید آمده در دریای مرمره اظهار داشت: این دریا به صورت کلی منطقه تحت حفاظت اعلام خواهد شد و با ارتقای تجهیزات سیستم های تصفیه آب به آخرین سطح فناوری ها آنرا تمیز خواهیم کرد.