تا ساعت ۱۰ امروز؛ هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم می باشد

مدیرامور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: هوای اصفهان با قرار گرفتن بر روی شاخص ۱۰۸ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.

بابک صادقیان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان طی ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۰ بامداد امروز گفت: میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان در این بازه زمانی با قرار گرفتن بر روی عدد ۱۰۸ شرایط ناسالم هوا برای گروه های حساس را نشان میدهد.
وی با اعلان اینکه روز گذشته کیفیت هوای شهر اصفهان با قرار گرفتن بر روی شاخص ۸۱ در وضعیت سالم ثبت شده بود، اظهار داشت: البته باید توجه داشت که باتوجه به شرایط موجود و کمبود اعتبار تعداد کمی از ایستگاه های سنجش هوای محیط زیست اصفهان فعال است.
مدیرامور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست اصفهان با اعلان اینکه هم اکنون شاخص کیفی هوا در باهنر ۱۱۳، خرازی ۱۴۶، سگزی ۱۱۲، فرشادی ۱۰۷ و ورزشگاه میثاق ۱۲۷ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است، اشاره کرد: کیفیت هوا در ایستگاه پروین نیز با قرار گرفتن بر روی شاخص ۱۶۱ در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان است.
وی افزود: هم اکنون شاخص کیفی هوا در ایستگاه های رودکی ۹۴، رهنان ۷۳، فیض ۹۸، کاوه ۹۸ و میرزا طاهر ۶۰ وضعیت سالم هوا را نشان میدهد.
صادقیان اشاره کرد: کیفیت هوا در شاهین شهر و مبارکه به ترتیب با قرار گرفتن بر روی فاکتورهای ۷۳ و ۹۸ نیز در وضعیت سالم قرار دارند.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناکست.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می ده