ساخت آبشخور برای حیوانات در جنگل سرخه حصار

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۳ از جانمایی و ساخت آبشخور برای حیوانات بوستان جنگلی سرخه حصار اطلاع داد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، احسان صفایی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۳ اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های انجام شده جانمایی آبشخور در ۱۰ نقطه شروع شده و این طرح توسعه خواهد یافت. به نقل از ایشان، این آبشخورها با هدف حفظ گونه های جانوری در منطقه و پیشگیری از مهاجرت آنها به دیگر مناطق توسط پرسنل آتش نشانی ایستگاه ۱۲۸ ساخته شده است. معاون خدمات شهری و محیط زیست افزود: با هماهنگی انجام شده با سازمان محیط زیست در نظر داریم در اراضی ۱۰۰ هکتاری چند آبشخور بسازیم تا حیوانات بتوانند از منابع آبی به سادگی استفاده کنند. صفایی خاطرنشان کرد: برای حفاظت از حیات وحش سرخه حصار فعالیتهای گوناگونی انجام شده که ایجاد شبکه آب خام و مخازن ذخیره آب همچون آنهاست.

منبع: