شهردار منطقه ۶ خبر داد اجرای پایش کارواش های قلب پایتخت

به گزارش باغ من شهردار منطقه ۶ از اجرای برنامه ویژه پایش و رصد فعالیت کارواش های قلب پایتخت از شروع سال جاری آگاهی داد و اظهار داشت: در سال قبل به کارواش های متخلف در سطح منطقه، اخطاریه صادر شد.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، فرهادی بر تعامل واحدهای صنفی خدماتی، نسبت به راه اندازی سیستم های تصفیه و بازچرخانی آب اصرار کرد و اضافه کرد: یکی از اقداماتی که در اداره محیط زیست منطقه ۶ صورت می گیرد، پایش کارواش های سطح منطقه است که این برنامه در فواصل مختلف انجام می شود؛ اما این مساله از سال جاری بطور ویژه مورد توجه قرار دارد که سبب تجهیز سیستم تصفیه خانه و بازچرخانی آب در دو کارواش سطح منطقه شد.
وی اشاره کرد: این طرح درمحدوده پل –فجر مدرس در دست اجرا است و درصورت اجرای کامل و بهره برداری از آن ضمن جمع آوری و بازیافت آبهای سطحی امکان استفاده از آن در چرخه آبیاری فضای سبز نیز فراهم خواهد شد.
شهردار منطقه۶ با اشاره به پایش سایر مراکز در رابطه با محیط زیست نیز اظهار نمود: پایش بیمارستان ها، مراکز درمانی و کارواش های سطح منطقه از اقداماتی است که در دستور کار اداره محیط زیست قلب پایتخت قرار دارد و بصورت مستمر و دائمی در حال انجام می باشد و این اداره نسبت به برخورد با تخلفات زیست محیطی از طرف این مراکز اقدامات قانونی خودرا انجام خواهد داد.
طبق گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۶، گفتنی است نخستین کارواش سبز مربوط به کارواش مجموعه ارتش به نام آریان واقع در بزرگراه شهید چمران ابتدای خیابان باقرخان و دومین کارواش سبز مربوط به کارواش پایانه و پارک سوار بیهقی واقع در میدان آرژانتین است.

منبع: