طی ۲۴ ساعت گذشته؛ هوای تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد

به گزارش باغ من هوای تهران از شبانه روز گذشته تابحال در شرایط سالم قرار داشته تا تعداد روزهای باکیفیت قابل قبول به عدد صد و پنجاه و پنج روز برسد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته تابحال در شرایط سالم قرار دارد و پیشبینی می شود این شرایط برای فردا هم ادامه یابد. ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون از بیشترین غلظت در بین ۶ آلاینده دیگر هوا برخوردار بوده است. و ادامه این روند در ساعات آینده هم پیشبینی می شود. تا تهران وارد صد و پنجاه و پنجمین روز باکیفیت هوای سالم شود. این در شرایطی است که از آغاز سال تابحال تنها ۲ روز کیفیت هوا در شرایط پاک قرار داشته و یک روز هم کیفیت هوا برای همه گروه های جامعه ناسالم شد.

برچسب ها:, ,