آیت الله علوی گرگانی تاکید کرد؛ ضرورت فرهنگ سازی در جامعه برای حفظ محیط زیست

آیت الله علوی گرگانی ضمن اشاره به این که امروز یکی از اشکالات بحث اسراف در محیط زیست است اظهار داشت: توجه به فرهنگ محیط زیست در جامعه جا نیفتاده است.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، آیت الله سید محمدعلی علوی گرگانی در دیدار علی سلاجقه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست اظهار داشت: بنده آقای رئیسی را از گذشته می شناسم، با والد ایشان هم آشنا هستم. او شخصیتی بسیار بزرگوار است، وقتی به دفتر ما آمد گفتم برای رفع مشکلات جامعه باید به میان مردم بروید و تنها به سخنان و شنیده های افراد اکتفا نکنید. وی ادامه داد: یکی از مسائل مهمی که در کشور ما کمتر به آن توجه شده، محیط زیست است، چون به چشم نمی آید. مرجع تقلید شیعیان خاطرنشان کرد: همه باید بدانند همه موجودات از محیط زیست سهم و حق دارند. بنابراین اگر این حق ادا و رعایت نشود، به همه حتی جانوران هم ظلم شده است. استاد سطوح عالی حوزه افزود: در روایت آمده که امام صادق (ع) غلامی داشتند، این آقا سیبی به دهان گرفت و مقداری را خورد و الباقی آنرا دور انداخت، حضرت با دیدن این صحنه، از حرکت آن غلام ناراحت شد و سپس در ارتباط با این مساله به او سفارش کرد. آیت الله علوی گرگانی همینطور اظهار داشت: امروز یکی از اشکالات بحث اسراف در محیط زیست است. متأسفانه هنوز توجه به حق و حقوق دیگران و مساله اسراف و توجه به فرهنگ محیط زیست در جامعه جا نیفتاده است و مردم به اهمیت آن پی نبرده اند.