حیات وحش استان تهران سرشماری می شود

باغ من: رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش، تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی محیط زیست استان تهران از شروع سرشماری زمستانه حیات وحش این استان آگاهی داد.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا محمد کرمی با اشاره به این که هدف از انجام سرشماری زمستانه بررسی وضعیت جمعیت گونه های حیات وحش است، اظهار داشت: در این برنامه سرشماری، پویایی جمعیت گونه ها، نسبت جنسیتی و میزان زاد و ولد همین طور وضعیت زیستگاه ها نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با اعلان اینکه در سرشماری زمستانه عموما چهار گونه از علفخواران بزرگ جثه استان تهران شامل قوچ و میش، کل و بز، آهو و جبیر سرشماری می شوند، اظهارکرد: سایر گونه های حیات وحش در صورت مشاهده، ثبت و جمعیت تقریبی آنها برآورد می شود.

کرمی افزود: زمان سرشماری زمستانه در استان تهران به سبب شرایط آب و هوایی متفاوت، متغیر است و بطور معمول ز نیمه دوم آبان ماه شروع و تا نیمه دی ماه به طول می انجامد.

رییس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش استان تهران در ادامه با اشاره به این که روش سرشماری بصورت مشاهده مستقیم است، اظهار داشت: تیم های سرشماری کننده در گروههای دو یا سه نفره در مسیرهای مشخص در زیستگاه های اینگونه ها حرکت و گونه های مشاهده شده را در فرم های مربوطه ثبت می کنند.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، کرمی با اعلان اینکه بعد از انجام کار میدانی و ثبت مشاهدات در فرم ای مربوطه، این اطلاعات جمع آوری و جمع بندی می شود، اشاره کرد: بعد از جمع بندی نهایی میزان حداقل گونه های مذکور باتوجه به اطلاعات به دست آمده در سرشماری سنوات گذشته، تجزیه و تحلیل کارشناسی می شود و اطلاعات به دست آمده از این تحلیل ها در مدیریت گونه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

منبع:

برچسب ها:, ,