معاون راهبری و هماهنگی اداره کل محیط زیست خبر داد فعالیت ۳۴ خانه محیط زیست در تهران

به گزارش باغ من معاون راهبری و هماهنگی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران اظهار داشت: هم اکنون ۳۰۳ کانون محیط زیست در ۲۲ منطقه و ۳۴ خانه محیط زیست در ۱۶ منطقه درحال فعالیت هستند. تا پیش از همه گیری کرونا حدود ۵۰۰۰ نفر در کانون ها و خانه های محیط زیست محلات کلانشهر تهران عضو بودند.

عادل خزایی در گفت و گو با ایسنا اضافه کرد: فراهم آمدن فضایی برای مشارکت، حضور آگاهانه، داوطلبانه و مؤثر شهروندان در عرصه های مختلف همواره یکی از مهم ترین اهداف مدیریت شهری بوده است و در کلانشهر تهران نهادهای محلی مانند شورایاری ها و سراهای محلات نقش مهمی در واگذاری فعالیتهای مردم به مردم دارند.

وی افزود: رفتارهای شهروندی در بهبود یا تخریب محیط زیست، مشارکت داوطلبانه، آگاهانه و حداکثری شهروندان در بستری پایدار در ساختار محلات می تواند دستیابی به شهری پاک، ارتقای سلامت شهروندان و بهبود وضعیت محیط زیست شهری را تا حد قابل توجه تسهیل و به ارتقای عملکرد شهرداری تهران در مدیریت پایدارِ شهر کمک نماید.

معاون راهبری و هماهنگی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه نگاه به موضوعات محیط زیست شهری بعنوان یک مقوله اجتماعی و فرهنگی می تواند دربردارنده فعالیتهای گسترده ای برای کاهش مشکلات و آلودگی های محیط زیستی در یک جامعه پویا قلمداد شود، اظهار داشت: نهادینه کردن الگوهای صحیح فرهنگی از راه آموزش و فرهنگ سازی هدفمند در این حوزه به نحوی که به تغییر رفتارهای محیط زیستی به تفکیک گروههای هدف در سطح جامعه بینجامد، جلب مشارکت حداکثری شهروندان به منظور کاهش خسارات کلان وارده و بهبود وضعیت محیط زیست و ایجاد بستری پایدار به منظور تعامل دوسویه شهروندان و مدیریت شهری در اطلاع رسانی و پایش وضعیت محیط زیست کلانشهر تهران از سطح محلات، امری ضروریست که با فعالیت جدی و اثرگذار خانه های محیط زیست قابل دستیابی خواهد بود.

وی ضمن اشاره به تفاوت فعالیت کانون و خانه محیط زیست اظهارکرد: سال هاست که کانون های محیط زیست ذیل خانه های سلامت راه اندازی شده اند اما موضوعات زیست محیطی هم در زمینه چالش های این حوزه و هم ارائه آموزش ها بسیار گسترده است ازاین رو طی دو سال گذشته سیاست توسعه کانون های محیط زیست و تبدیل کانون ها به خانه محیط زیست در دستور کار قرار گرفته است تا این خانه ها به صورت مستقل فعالیت و برنامه ریزی و برنامه ها را تبدیل به اقدام و فعالیت و در سطح محله اجرا کنند.

معاون راهبری و هماهنگی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران تصریح کرد: فعالیت شهروندان به مناسبت های محیط زیستی نباید محدود شود ازاین رو لازم است فعالیت کانون ها و خانه های محیط زیستی کاملا داوطلبانه و مبتنی بر مشارکت مردمی روزانه صورت گیرد ازاین رو روند ایجاد خانه های محیط زیست را تسریع کردیم.

وی با اشاره به اینکه خانه محیط زیست یکی از ارکان اجرایی مدیریت محله است، اظهارکرد: مسئول و اعضای آن با هدف جذب مشارکت های مردمی و کمک به اهداف مدیریت محله در چارچوب موضوعات تخصصی در رابطه با محیط زیست از بین افراد صاحب تخصص و صلاحیت ساکن محله انتخاب می شوند و به صورت داوطلبانه زیر نظر مدیر محله فعالیت می نمایند. یک فرد از میان اعضا که به صورت بی طرف فرایند عضو شدن و مشارکت و فعالیت سایر اعضا را سازماندهی کرده است، به منظور دریافت تصمیمات مشخص بعنوان تسهیلگر، راهبری خانه محیط زیست را بر عهده می گیرد.

معاون راهبری و هماهنگی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ضمن اشاره به برنامه ریزی جدید برای کانون های محیط زیست اظهار داشت: گام اول در برنامه ریزی جدید عضوگیری جدید و سازماندهی و تبدیل کانون های محیط زیست به خانه محیط زیست است و توسعه برنامه ها و فعالیت ها مستمر و ادامه دار خواهد بود.

خزایی درباره شرایط عضویت در کانون ها و خانه های محیط زیست اظهارکرد: برای عضویت عادی شرایط خیلی ساده و اولیه است اما برای اعضایی که علاوه بر آگاهی و آموزش متقاضی ارتقا به عضو تسهیلگر محیط زیستی یا مشارکت باشند شرایط کمی خاص تر می شود. برای انتخاب مسئول هر خانه هم از بین اعضاء دستورالعمل مدونی وجود دارد.

وی در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا آموزش ها بیشتر در ارتباط با مشکلات زیست محیطی همان محلات است، اظهار داشت: شهر تهران پتانسیل محیط زیستی خوبی دارد اما چالش ها بیشتر است. تلاش می نماییم هم ظرفیت های محیط زیستی تهران مثل گردشگری و تنوع زیستی را به مردم معرفی و هم درباره چالش های زیست محیطی آگاهی رسانی نماییم.

خزایی در انتها با اشاره به اینکه موضوعات آموزشی را بر مبنای اولویت بندی به شهروندان ارائه می نماییم، اظهارکرد: آلودگی هوا و آب، شدت مصرف انرژی، پسماند از اولویت های آموزشی ماست البته تلاش می نماییم درباره چالش های زیست محیطی همان منطقه هم آگاهی رسانی نماییم.

منبع: