تغییر زمان سبز شدن برگ درختان با نورهای مصنوعی

به گزارش باغ من خراسان رضوی نتایج تحقیق جدیدی که در مجله Science انتشار یافته است نشان داده است که دمای گرمتر و نورهای مصنوعی در شهرها می توانند زمان سبز شدن درختان شهری در بهار را تغییر دهند.
به نقل از ارث، در این تحقیق مشخص شد که برگ درختان در شهرهای ایالات متحده در مقایسه با مناطق روستایی زودتر جوانه می زند و نور مصنوعی به همراه گرمایش آب وهوا این تأثیر را تسریع می کند.
لین منگ، سرپرست این مطالعه و محقق ارشد آزمایشگاه ملی لارنس برکلی در برکلی کالیفرنیا اظهار داشت: تاثیر آلودگی نوری بر فنولوژی (پدیده شناسی) پوشش گیاهی یک نقطه کور است.
محققان موارد بسیاری درباره تأثیر گرم شدن و افزایش غلظت دی اکسیدکربن بر روی گیاهان کشف کرده اند چونکه این دو مورد از عاملهای مهم تغییر آب وهوا هستند اما با عنایت به این که نور در طبیعت تغییر نمی کند معمولاً به آن توجهی نمی گردد.
در حالیکه گرم شدن کره زمین زمان رویدادهای فصلی در ارتباط با درختان مانند برگ شدن، جوانه زدن یا سبز شدن را تغییر داده است اما محیط های شهری چالش های بیشتری برای درختان ایجاد می کنند ازجمله دمای گرمتر نسبت به مناطق روستایی (پدیده ای که بعنوان اثر جزیره گرمایی شهری شناخته می شود) و وجود نور مصنوعی در شب از منابع مختلف (چراغ های عمومی خیابان ها، ساختمان ها، چراغ های تبلیغاتی، وسایل نقلیه) که تأثیر قابل توجهی بر چرخه نور منظم گیاهان دارد.
دکتر منگ با استفاده از داده های ماهواره ای از شبکه ملی فنولوژی ایالات متحده، تاریخ سبز شدن درختان در بهار را در مناطق شهری و روستایی در ۸۵ شهر بزرگ ایالات متحده طی سال های۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ مقایسه و کشف کرد که به علت دمای گرمتر، سبزشدن حدود ۶ روز زودتر در مناطق شهری در مقایسه با مناطق روستایی رخ داده است. علاوه بر این، در مکان هایی با نور مصنوعی شدید هم سبز شدن ۹ روز زودتر صورت گرفت.
منگ می گوید: یافته های این تحقیق نور مصنوعی را بعنوان عاملی که در فنولوژی مورد مطالعه قرار نگرفته برجسته کرده است و احیانا در روند مدت زمان روز و تسریع سبز شدن زودهنگام بهار در آب وهوای گرمتر اثرگذار خواهد بود.
این تحقیق بینش مهمی در مورد تاثیرات محیط شهری بر فرآیندهای طبیعی ضروری برای عملکرد اکوسیستم عرضه می دهد.
محققان دریافتند، درک تأثیر دما و نور شهری بر پوشش گیاهی بر دانش ما در مورد این فعل و انفعالات اولیه اکولوژیکی می افزاید و به ما در طراحی مناظر شهری انعطاف پذیرتر کمک خواهد نمود.