کیفیت هوا در ایستگاه جی به شاخص ۲۴۰رسید

کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: شاخص کیفی هوای این کلانشهر امروز با میانگین ۱۷۹ وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان (قرمز) را نشان داده است.

محمود مزارع در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: کیفیت هوا برپایه اطلاعات ایستگاه های پایش آنلاین در خیابان احمدآباد با شاخص ۱۷۰، استانداری ۱۸۵، رهنان با شاخص ۱۷۰، انقلاب با شاخص ۱۸۴، باهنر با شاخص ۱۹۱، بزرگراه خرازی با شاخص ۱۷۲، کاوه ۱۷۰، رودکی با شاخص ۱۵۶، پروین ۱۹۴، فرشادی با شاخص ۱۸۴و فیض با شاخص ۱۷۳ ناسالم برای عموم شهروندان (قرمز) است.
وی با اشاره به اینکه اطلاعات چهار ایستگاه پایش در خیابان های باغ غدیر، میرزا طاهر، ورزشگاه میثاق و دانشگاه در دسترس نیست، افزود: شاخص هوا در ایستگاه سگزی با شاخص ۱۳۰و ضعیت ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی) را نشان داده است.
کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه شاخص کیفی هوا در ایستگاه جی با شاخص ۲۴۰ در وضعیت بسیار ناسالم ثبت شده است اظهار داشت: کیفیت هوای شاهین شهر با شاخص ۱۱۴و مبارکه با ۱۳۱ وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی) را نشان داده است.
ایستگاه های سنجش آلاینده ۴ شهر اصفهان قطع است
وی خاطرنشان کرد: سنجش آلاینده ها در ایستگاه های دولت آباد، خمینی شهر، نجف آباد و کاشان همچنان قطع است.
بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان به جهت استقرار جوی به نسبت پایدار در سطح استان و کاهش محسوس دما و مه صبحگاهی غلظت آلاینده های جوی بخصوص در مناطق مرکزی و صنعتی همچون کلانشهر اصفهان افزایش پیدا کرده است؛ با عنایت به تشدید آلودگی هوای کلانشهر اصفهان به همه شهروندان سفارش می شود از تردد غیر ضروری در سطح شهر و فعالیت ورزشی در فضای باز در این زمان بپرهیزند.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرآفرین است.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می دهد.

برچسب ها:, , ,