ضیائیان خبر داد؛ پیش بینی زمستانی پر بارش

رییس مرکز ملی پیش بینی سازمان هواشناسی اظهار داشت: نقشه ها نشان می دهند که زمستانی خوب و طبیعی به لحاظ بارندگی خواهیم داشت.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، صادق ضیائیان رییس مرکز ملی پیش بینی سازمان هواشناسی در گفت و گوی تلویزیونی با شبکه خبر درباب وضعیت بارندگی ها اظهار داشت: امواج گذر می کنند و بارش هایی را بصورت پراکنده خواهیم داشت و در حالت کلی بارش های حجیم را در دو هفته آتی انتظار نخواهیم داشت.
رئیس مرکز ملی پیش بینی سازمان هواشناسی اضافه کرد: در دو هفته اواخر آذرماه بنظر می رسد وضع بارش ها بهتر خواهد شد.
وی اظهار نمود: درحال حاضر نقشه ها نشان میدهد که زمستان خوبی را پیش رو خواهیم داشت و اغلب دورپیوندها و نقشه هایی که در دست داریم نشان می دهند که زمستان حداقل نرمالی را از لحاظ بارندگی پیش رو خواهیم داشت.