دستورالعمل صدور پروانه شکار سال 1400 ابلاغ گردید

باغ من: دستورالعمل صدور پروانه ویژه شکار چهار پا در قرق های اختصاصی(سال۱۴۰۰) ابلاغ گردید.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، سازمان حفاظت محیط زیست در دستور العملی ضوابط و مقررات شکار چهار پا در قرق های اختصاصی (سال ۱۴۰۰) را اعلام نمود. در دستور العملی با استناد به مفاد بند ب ماده ۳ قانون شکار و صید و ماده ۶ بخشنامه اجرائی آن، ضوابط و مقررات نحوه بهره برداری پایدار و تعدیل جمعیت در قرق های اختصاصی در استانهای کرمان و یزد در قالب پروانه ویژه شکار چهارپا در چهارچوب دستورالعمل مذکور از جانب سازمان حفاظت محیط زیست تدوین و ابلاغ گردید. همین طور ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها موظند ضمن ابلاغ این دستورالعمل به دارندگان پروانه قرق اختصاصی واجد شرایط، نظارت کافی بر اجرای مفاد آن اعمال کنند.

منبع: