معاون وزیر جهاد کشاورزی: جنگل های کشور متأثر از عوامل غیرطبیعی در معرض خسارت و فشار هستند

به گزارش باغ من معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: منابع طبیعی و جنگل های کشور متأثر از عوامل طبیعی و غیرطبیعی بخصوص انسانی در معرض آسیب، خسارت و فشار قرار دارند.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، مسعود منصور پس از ظهر دوشنبه در آئین گرامیداشت شصت و نهمین سالروز درگذشت استاد کریم ساعی بنیانگذار علوم جنگلبانی ایران که در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار شد، اظهار نمود: گاهی جانفشانی و تلاش در جهت ثروت عمومی است و اساسا تلاشی که در جهت حفظ منابع و ثروت ها باشد، حائز ارزش و اهمیت مضاعف است. وی بیان نمود: بر این اساس نسل کنونی و نسل های بعدی همواره از این خدمت بهره مند هستند و این امر قابل ستایش است. معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه همه ما می دانیم منابع طبیعی و جنگل های کشور متأثر از عوامل طبیعی و غیرطبیعی بخصوص انسانی در معرض آسیب، خسارت و فشار قرار دارد، خاطرنشان کرد: بر این اساس باید برای کاهش این خسارت و حفظ و توسعه منابع مسئول هستیم. وی تصریح کرد: سه رکن جامعه علمی و دانشگاهی، انجمن ها، تشکل های مردم نهاد و دستگاههای اجرایی در این عرصه مسئولیت و نقش مهمی دارند، ازاین رو اگر ارکان با یکدیگر تعامل و همگرایی نداشته باشند نمی توان فشار و خسارت بر منابع طبیعی را کنترل و کاهش دهیم. منصور اظهار داشت: در جهت حفظ منابع باید مانند یک خانواده مشکلات را حل نماییم و حفظ منابع با کار فیزیکی صفر ممکن نیست و قابل علاج نیست، چونکه موضوعات اقتصادی و اجتماعی و سایر مسائل دیگر تاثیر گذار هستند. وی اظهار نمود: قانون ملی شدن جنگلها و حفاظت و بهره برداری تکلیف کرد هرگونه بهره برداری از منابع طبیعی باید در چارچوب طرح باشد، حتی برای گسترده ترین اکوسیستم که در چارچوب مرتع است، اجازه بدون ضابطه دام نداده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان نمود: باید عرصه ها را در چارچوب طرح ها حفاظت و مدیریت نماییم و در طرح و مجری طرح تکالیفی ابلاغ می شود. وی متذکر شد: استاد کریم ساعی مصداق تمام عیار در جهت حفظ منابع طبیعی بودند، و اقداماتی همچون اداره جنگل به اداره کل جنگلها، تدوین کانون اولیه جنگلها، تأسیس بنیاد جنگلبانی، تدوین و انتشار کتاب جنگل شناسی و … گوشه ای از خدمات جامع وی در حوزه منابع طبیعی کشور بود.

منبع: