هوای تهران به شرایط ناسالم بازگشت

باغ من: کیفیت هوای پایتخت با قرار گرفتن بر روی شاخص ۱۱۰، برای گروههای حساس ناسالم اعلام گردید.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت، شاخص آلودگی هوای تهران هم اکنون روی عدد ۱۱۰ قرار دارد. بر این اساس و باتوجه به استانداردها، هوای پایتخت برای گروههای حساس ناسالم می باشد. این در حالیست که در ساعات پایانی روز گذشته، هوای شهر تهران با شاخص ۱۰۰، قابل قبول بود. از شروع سال تا حالا تهران دو روز هوای پاک، ۲۰۰ روز هوای قابل قبول، ۷۳ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس و ۶ روز هوای ناسالم را تجربه کرده است.

منبع: