استاندار فارس اعلام کرد؛ اختصاص بودجه به تالاب های پریشان وبختگان

به گزارش باغ من استاندار فارس اظهار داشت: تا آخر دیماه قرارگاه آب استان فارس با هدف مدیریت منابع آبی استان و حفظ تالاب ها و منابع آبی استان تشکیل خواهد شد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، محمد هادی ایمانیه بامداد یکشنبه در کارگروه حفظ و نگهداری تالاب های استان بیان نمود: تمامی دستگاههای در رابطه با حوزه منابع آبی استان در قرارگاه آب استان فارس عضو هستند و باید نسبت به اجرای تکالیف محول شده اقدامات لازم را انجام دهند. وی افزود: با عنایت به سفر رئیس قوه مقننه به استان فارس و حضور در شهرستان های نی ریز و موارد مقرر شده تا اعتبار ویژه ای برای حفظ و احیا تالاب های بختگان و پریشان در بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ شده تا بتوان نسبت به اجرای طرح های احیایی در این مناطق اقدام نمود. استاندار فارس از اجرایی شدن قرارگاه آب در استان فارس تا آخر دیماه اطلاع داد و فرمانداران استان را مکلف بر نظارت بر فعالیتهای اجرایی در این عرصه نمود. عالی ترین مقام دولت در استان فارس اضافه کرد: مطالبات در ارتباط با حفاظت از تالاب ها و محیط زیست باید از فرمانداران خواسته و فرمانداران توجیه شوند؛ محیط زیست فقط نظارت بر اجرا نماید. ایمانیه در ادامه به فعالیتهای دانشگاه شیراز در مورد احیا تالاب های استان پرداخت و افزود: دانشگاه شیراز باید برنامه ریزی جامعی در مورد ۱۳ تالاب استان داشته باشد تا تمامی تالاب ها در یک راستا احیا شوند. او از رایزنی با فولاد نی ریز جهت کمک به حفاظت محیط زیست اطلاع داد و اضافه کرد: استفاده از فاضلاب و پساب نی ریز برای صنعت، استفاده خط انتقال آبی که از خلیج فارس تا سیرجان آمده و استفاده از سد چشمه عاشق برای کشاورزی و صنعت مواردی است که با فولاد نی ریز صحبت شده تا صورت گیرد که نتیجه این امر حفاظت بیشتر از منابع آب است.

منبع: