شاخص هوای اصفهان در ۶ ایستگاه قرمز است

کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: شاخص هوای اصفهان در ۶ ایستگاه پایش ( قرمز) ناسالم برای عموم و در ۸ ایستگاه برای گروههای حساس ناسالم می باشد.

محمود مزارع در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه میانگین شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز ۱۴۵ ناسالم برای گروههای حساس است، گفت: کیفیت هوا بر طبق اطلاعات ایستگاه های پایش آنلاین در خیابان احمدآباد با شاخص ۱۵۱، استانداری با شاخص ۱۵۲، انقلاب با شاخص ۱۶۴، پروین با شاخص ۱۷۰، جِی با شاخص ۱۹۰ و کاوه با شاخص ۱۵۶ (قرمز) ناسالم برای عموم شهروندان است.
او افزود: شاخص کیفی هوا در خیابان های باهنر، رودکی، فرشادی، فیض، میرزا طاهر، رهنان، بزرگراه خرازی و ورزشگاه میثاق به ترتیب با ۱۳۵، ۱۳۷، ۱۴۱، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۳۹، ۱۰۵ و ۱۲۲ AQI وضعیت “نارنجی ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: امروز هوای سگزی با شاخص ۷۵، مبارکه با شاخص ۷۲ و در شاهین شهر با شاخص ۶۲ در وضعیت قابل قبول ثبت شده ضمن این که ایستگاه های منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی شهر، نجف آباد و کاشان همچنان قطع است.
بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان شرایط انباشت آلاینده ها تا اختتام هفته جاری در مناطق مرکزی و صنعتی خصوصاً کلانشهر ادامه خواهد داشت و آنطور که این مرکز هشدار داده در صورت کنترل نشدن منابع آلاینده، شاخص هوا در مناطق صنعتی و پرتردد به شرایط بسیار ناسالم نیز می رسد.
با توجه به آلودگی هوای کلانشهر اصفهان به همه شهروندان خصوصاً گروههای لطمه پذیر همچون سالمندان، افراد دارای بیماریهای زمینه ای، قلبی و ریوی و کودکان کمتر از پنج سال سفارش می شود از تردد غیر ضروری در سطح شهر و فعالیت ورزشی در فضای باز بپرهیزند.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناکست.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می دهد.

برچسب ها:, , ,